Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Kaizeli yasanonoboka utalusa taba yeñwi ku bakena ni bona sikolo

BUKA YA MUKOPANO WA BUPILO NI BUKOMBWA February 2017

Liakalezo za Mwakufela Lihatiso

Liakalezo za mwakufela magazini ya Muzuhe! ni broshuwa ya Mu Teeleze ku Mulimu. Muitusise litaba zeo kuli mulukise mitahisezo yamina.

LITABA ZA BUTOKWA ZEZWA MWA LINZWI LA MULIMU

Kuutwa Jehova Kulutahiseza Limbuyoti

Jehova Mulimu ka lilato ulubonisa nzila yeluswanela kupila ka yona.

LITABA ZA BUTOKWA ZEZWA MWA LINZWI LA MULIMU

Kreste Naanyandile Bakeñisa Luna

Lifu la Jesu nelibonisize kuli taba yanaazusize Satani ka za busepahali bwa batanga ba Mulimu ki ya buhata.

KUPILA SINA BAKRESTE

Mutuse Bana Bamina Kuba ni Tumelo Yetiile ku Mubupi

Bana bamina balumelañi ka za simuluho ya lika zepila? Mukona kubatusa cwañi kulumela kuli Jehova Mulimu ki yena Mubupi?

LITABA ZA BUTOKWA ZEZWA MWA LINZWI LA MULIMU

‘Mushaele Silimo sa Sishemo sa Jehova’

Kana silimo sa sishemo sa Jehova ki silimo tenyene? Nako yeo iswalisana cwañi ni musebezi wa kukutaza za Mubuso?

KUPILA SINA BAKRESTE

Muitusise Hande Lihatiso Zetomile fa Bibele

Kueziwanga buikatazo bobutuna mi kubanga ni lisinyehelo zeñata kuli lihatiso zaluna zetomile fa Bibele lihatiswe ni kulumelwa kwa liputeho mwa lifasi kaufela. Mube ni temuho hamufa batu lihatiso.

LITABA ZA BUTOKWA ZEZWA MWA LINZWI LA MULIMU

Mahalimu Amanca ni Lifasi Lelinca Likatahisa Tabo Yetuna

Sepiso ya Mulimu ya kuli ukaeza “mahalimu amanca” ni “lifasi lelinca” iluama cwañi kacenu?

KUPILA SINA BAKRESTE

Mutabe Kabakala Sepo Yamina

Sepo iswana sina ankora. Kunahanisisa ka za lisepiso ze mwa Linzwi la Mulimu kulutusa kuzwelapili kuba ni tabo ni busepahali halukopana ni miliko yeswana sina mañungwa.