MUBONE
Text
Image

Ka nako ya mungendenge oka kalisa la 27 February, lukaeza molukonela kaufela kumema batu kuli batofumaneha kwa Kupuzo ya lifu la Kreste, yelukaba ni yona. Mi hape luswanela kuisa pilu kwa batu babaka bonisa kutabela ilikuli luzwisezepili cisehelo yabona.

MIHATO YELUSWANELA KUNYAKISISA

MUFE HATISO YEMUSHIMBILE

“Lusweli kuabela batu tupampili twa kubamemela kwa mukiti wa butokwa hahulu. La 23 March, batu babañata-ñata mwa lifasi kaufela bakakopana ka mulelo wa kuhupula lifu la Jesu Kreste ni kuteeleza kwa ngambolo ya Bibele yekatalusa mo lilutuseza lifu lahae. Kapampili ka, kabonisa nako ni sibaka koukaezezwa mukiti wo mwa silalanda saluna. Shangwe mutahe haiba mukakwanisa.”

Haiba mutu abonisa kutabela . . .

 • MUFE TAWALA YA MULIBELELI

  Mubuze puzo yekatahisa kuli mueze musipili wa makutisezo.

 • MUBUHISE VIDIO YEBULELA ZA KUPUZO

  Mubuze puzo yekatahisa kuli mueze musipili wa makutisezo.

Hamueza musipili wa makutisezo mwakona . . .

 • KUBUHISA VIDIO YENANI TOHO YA TABA YELI, KI KABAKALAÑI HA LUSWANELA KUITUTA BIBELE?

  Kihona mukabonisa muñaa ndu mwa kuitutela Bibele.

 • KUFA BUKA YA BIBELE I LUTAÑI LULI?

  Muambole ni yena litaba zeñata ka za Kupuzo ka kuitusisa makepe 206-208. Kihona muka mufa buka.

 • KUFA HATISO YA MU TEELEZE KU MULIMU

  Munyakisise zelitalusa lifu la Kreste, ka kuitusisa makepe 18-19. Kihona mukafa broshuwa.