Babanca kunani lika zeñata zebakona kueza mwa kopano ya Jehova. Mubuhe vidio ye fa jw.org yeli Bupilo Bobunde ka Kufitisisa (The Best Life Ever), kuli mubone mo mukulwani yomuñwi yabizwa Cameron naaitusiselize bunca bwahae hande. Kihona mukaalaba lipuzo zelatelela. (Mukene fa Webusaiti ya jw.org, mi mubone mwatasaa toho ya taba yeli BIBLE TEACHINGS > TEENAGERS.)

  • Ki lika mañi zanaanga Cameron kuba za batokwa mwa bupilo bwahae?

  • Cameron naaekelelize kwa sebelezo yahae mwa bukombwa ka nako ifi, mi neli ka mukwa ufi?

  • Naaitukiselize cwañi kuyo sebeleza kone kutokwahala hahulu bakutazi ba Mubuso mwa naha yeñwi?

  • Ki matata mañi anaatalimani ni ona Cameron ka nako ya naasebeleza mwa naha isili?

  • Ki kabakalañi hakukona kutusa kuyo sebeleza Jehova mwa naha isili kamba mwa sibaka semusika sebeleza kale kusona?

  • Ki limbuyoti mañi zanaafumani Cameron?

  • Ki kabakalañi kusebeleza Jehova hakutahisa tabo mwa bupilo?

  • Ki matohonolo afi amañwi ebanani ona babanca mwa kopano ya Jehova?