Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

 KUPILA SINA BAKRESTE

Kuekeza Kwa Buikoneli Bwaluna Mwa Bukombwa​—Kukutaza ku Mutu Kaufela Mwa Sibaka Selukutaleza ku Sona

Kuekeza Kwa Buikoneli Bwaluna Mwa Bukombwa​—Kukutaza ku Mutu Kaufela Mwa Sibaka Selukutaleza ku Sona

LIBAKA KUEZA CWALO HAKULI KWA BUTOKWA: Zakaria naapolofitile kuli batu babazwa mwa lipuo kaufela za macaba nebaka tabela hahulu kuamuhela taba yende. (Zak. 8:23) Kono ki mañi yakabaluta? (Maro. 10:13-15) Lunani tohonolo ni buikalabelo bwa kukutaza taba yende ku mutu kaufela mwa sibaka selukutaleza ku sona.—od 95-96 ¶3-4.

MWAKUEZEZA CWALO:

  • Muitukiseze. Kana mwa sibaka semukutalezanga ku sona, mwafumananga batu bababulela puo isili? Mwakona kuitusisa progilamu ya JW Language app kuli muitute momukona kukutaleza ku mutu yacwalo ka nzila yebunolo. Kamba ka kuitusisa sipangaliko samina, mwakona kubonisa mutu mwakona kufumanela litaba zeñata mwa puo yahae fa webusaiti ya jw.org

  • Mube ni temuho. Haiba kuli mukutaza fa ndu ni ndu, mulike ka momukonela kaufela kukutaza kwa batu babafita mwa nzila kamba babalibelezi mwa limota. Haiba mukutaleza fa nyangela, mubone teñi kuli hamuyaululwi ki lika lisili

  • Musebeze ka taata. Mueze ka momukonela kaufela kukutela kwa batu bane musika fumana kwa mandu abona lwapili. Muikataze kupotela mutu kaufela fa ndu yahae, mwendi ka nako isili mwahalaa lizazi kamba kumuyela fa lizazi lisili mwa sunda. Kuli lukone kukutaza kwa batu babañwi babasa fumanehangi fa mandu abona, lwakona kukutaza ka kuitusisa liñolo, luwaile, kamba lwakona kukutaza kwa batu babafita mwa linzila

  • Mukutelange kwa batu. Musike mwaliyeha kukutela kwa batu bane batabezi taba yende. Haiba mutu ubulela puo yemusa utwi, mubate mutu yakona kumutusa kuutwisisa mwa puo yahae. Muswanela kuzwelapili kupotelanga mutu kufitela kufumaneha bahasanyi bababulela puo yahae.—od-E 94 ¶39-40

MUBUHE VIDIO YA KUKUTALEZA “KWA LIBAKA ZA KWAHULE HAHULU ZA LIFASI,” KIHONA MUKANYAKISISA LIPUZO ZELATELELA:

  • Ki buitukiso mañi bone baezize mizwale ni likaizeli kuli bayokutaza kwa batu kaufela kwa sibaka sa kwahule? (1 Makor. 9:22, 23)

  • Ki matata mañi ene batiyezi?

  • Ki limbuyoti mañi zene baikozi?

  • Ki buikatazo mañi bomukona kueza kuli mukutaze kwa batu babañata mwa sibaka semukutaleza ku sona?