Mone butalelelizwe bupolofita bo kwa Maisilaele

  • Maisilaele nebasa tokwi kusaba libatana kamba batu babaswana sina libatana ka nako yene bali mwa nzila kuzwa mwa buhapiwa kwa Babilona kamba mane hase bafitile mwa naha yahabo bona—Ezira 8:21, 22

Mobutalelelizwe bupolofita bo mwa linako zaluna

  • Zibo ya Jehova icincize mikwa ya batu. Batu bane bazibahala ka mifilifili, seli batu ba kozo. Zibo ya Mulimu itusize batu kupila mwa paradaisi ya kwa moya yefumaneha mwa lifasi kaufela

Mobuka talelezwa bupolofita bo kwapili

  • Lifasi kaufela likafetulwa kuba paradaisi mokunani kozo, sina feela mwanaalelezi Mulimu kwa makalelo. Hakuna mutu kamba folofolo yekatahisa kozi

Paulusi naacincizwe ki zibo ya Mulimu

  • Ka nako yanaali Mufalisi, naabonisize mikwa yeswana ni ya libatana. —1 Tim. 1:13

  • Zibo yenepahezi neicincize butu bwahae.—Makolo. 3:8-10