Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Buka ya Mukopano wa Bupilo ni Bukombwa  |  December 2016

Liakalezo za Mwakufela Lihatiso

Liakalezo za Mwakufela Lihatiso

MU ZUHE!

Puzo: Batu babañata batabela kuba ni mibili yeiketile. Mubona cwañi, ki sika mañi seluswanela kueza kuli luisileleze kwa matuku?

Liñolo: Liprov. 22:3

Kufa Hatiso: Magazini ye ya Mu Zuhe! ibonisa mihato yelukona kuunga kuli luisileleze kwa matuku.

MULUTE NITI

Puzo: Kana Mulimu ki yena yatahisa manyando elukopana ni ona kamba ki lika zeñwi?

Liñolo: Jobo 34:10

Niti: Mulimu haki yena yatahisa manyando elukopana ni ona. Kono manyando atahiswa ki Diabulosi, batu babaezanga liketo zemaswe, mi fokuñwi atahiswanga ki kuba mwa sibaka sesiñwi ka nako yesaswaneli. Halukopana ni manyando, Mulimu wakona kulutusa. Walubabalela luli.

KI KABAKALAÑI HA LU SWANELA KU ITUTA BIBELE? (Vidio)

Puzo: Kana munahana kuli Mulimu ki yena yabusa lifasi? [Mulitele kalabo.] Zeibulela Bibele mwendi zakona kumikomokisa. Vidio yekuswani ye, ialaba puzo yeo. [Mubuhise vidio.]

Kufa Hatiso: Kauhanyo 11 ya buka ye, italusa libaka Mulimu hatuhelezi manyando ni zalela kueza ka zateñi. [Mufe buka ya Bibele I Lutañi? kamba buka ya Ilulutañi?]

MUÑOLE AKALEZO YAMINA

Muitusise muezezo oitusisizwe mwa liakalezo ze bonisizwe kuli muñole akalezo yamina.