Kuzamaisa tuto ya Bibele mwa Chile

BUKA YA MUKOPANO WA BUPILO NI BUKOMBWA December 2016

Liakalezo za Mwakufela Lihatiso

Liakalezo za mwakufela magazini ya Mu Zuhe! ni mwakulutela niti ka za sesitahisa manyando. Muitusise litaba zeo kuli mulukise mitahisezo yamina.

LITABA ZA BUTOKWA ZEZWA MWA LINZWI LA MULIMU

“Lukambamele Kwa Lilundu la Jehova”

Mupolofita Isaya naatalusize za molika fetulelwa lilwaniso za ndwa kuba lisebeliso za kulimisa, ili kubonisa kuli batu ba Jehova bakapilisana ka kozo. (Isaya 2:4)

KUPILA SINA BAKRESTE

Kufita Baituti Kwa Pilu ka Kuitusisa Buka ya “Mu Tiiseze Mwa Lilato la Mulimu”

Buka ya “Lilato la Mulimu,” itusa baituti baluna ba Bibele kuziba mobakona kuitusiseza likuka za Mulimu mwa bupilo bwabona bwa ka zazi ni zazi.

LITABA ZA BUTOKWA ZEZWA MWA LINZWI LA MULIMU

Mesia Naatalelelize Bupolofita

Isaya naapolofitile kuli Mesia naakakutaza mwa sibaka sa Jordani. Jesu naatalelelize bupolofita bo hananzaa zamaya inzaa kukutaza taba yende.

LITABA ZA BUTOKWA ZEZWA MWA LINZWI LA MULIMU

“Ki na yo! Haku Nilume!”

Lukona kulikanyisa cwañi moya wa Isaya wa kuifana ni tumelo yahae? Muitute kwa mutala wa lubasi loluñwi lone luizo tusa kwa sibaka kone kutokwahala hahulu bakutazi ba Mubuso.

LITABA ZA BUTOKWA ZEZWA MWA LINZWI LA MULIMU

Zibo ya Jehova Ikatala Lifasi

Bupolofita bwa Isaya bobubulela za paradaisi nebutalelelizwe cwañi mwa linako za kwamulaho, butalelelizwe cwañi kacenu mi bukatalelezwa cwañi kwapili?

KUPILA SINA BAKRESTE

Kulutiwa ki Mulimu Kulutusa Kusaba ni Saluluti

Batu bababeli bane batoyani baba mizwale—kabakala kulutiwa ki Mulimu.

LITABA ZA BUTOKWA ZEZWA MWA LINZWI LA MULIMU

Kuitusisa Maswe Maa­ta Kutahisa Kuli Azwisiwe fa Buikalabelo

Shebina naaswanela kuitusisa cwañi buikalabelo bwahae? Ki kabakalañi Jehova hanaafile situlo sahae ku Eliakimi?