“Mukunda” wa Jehova utahisa silelezo ya kwa moya

91:1, 2, 9-14

  • Kacenu, kuli luine mwa mukunda wa Jehova, lutokwa kuineela ni kukolobezwa

  • Batu babasa sepi Mulimu habazibi mukunda wo

  • Baba mwa mukunda wa Jehova habakukuezwi ki mutu ufi kamba ufi, kamba nto ifi kamba ifi yekona kufelisa tumelo ni lilato labona ku Mulimu

“Mutei wa linyunywani” ulika kuluswasa

91:3

  • Linyunywani libutali, mi litaata kuliswasa

  • Batei ba linyunywani baitutanga ka tokomelo mikwa ya linyunywani, mi kihona banahana mukwa wa kuliswasa ka ona

  • Satani, yena “mutei wa linyunywani,” uitutanga mikwa ya batu ba Jehova, mi kihona ateya malaba alelezwi kusinya silikani sabona ni Jehova

Malaba amane alubeta aitusisa hahulu Satani:

  • Kusaba Batu

  • Kulata Hahulu Sifumu

  • Kuitabisa ka Lika Zemaswe

  • Lifapahano