Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Buka ya Mukopano wa Bupilo ni Bukombwa  |  August 2016

 KUPILA SINA BAKRESTE

Kuekeza Kwa Buikoneli Bwaluna Mwa Bukombwa—Kutusa Baituti ba Bibele Kueza Zwelopili Kufitela Baineela ni Kukolobezwa

Kuekeza Kwa Buikoneli Bwaluna Mwa Bukombwa—Kutusa Baituti ba Bibele Kueza Zwelopili Kufitela Baineela ni Kukolobezwa

LIBAKA KUEZA CWALO HAKULI KWA BUTOKWA: Kuli baituti ba Bibele balumelelwe ki Jehova, baswanela kuineela bupilo bwabona ku yena ni kukolobezwa. (1 Pit. 3:21) Batu babapila ka kulumelelana ni buineelo bwabona, bafumananga silelezo ya kwa moya. (Samu 91:1, 2) Mukreste uswanela kuineela ku Jehova isiñi ku mutu, kwa musebezi, kamba kwa kopano. Ka libaka leo, baituti baswanela kulata Mulimu ni kuitebuha yena.—Maro. 14:7, 8.

MWAKUEZEZA CWALO:

  • Ka nako ya tuto, munyakisise ka mo litaba zemuituta lipatululela tulemeno twa Jehova. Mukoñomeke taba ya kubalanga Bibele ka zazi, ni ya kulapelanga ku Jehova “nako kaufela.”—1 Mates. 5:17; Jak. 4:8

  • Mususueze muituti wamina kuitomela sikonkwani sa kwa moya, sona sa kuineela ni kukolobezwa. Hape, mumutuse kuitomela likonkwani zeñwi, zecwale ka kualaba kwa mikopano, kamba kukutaza kwa batu babapila bukaufi ni yena, kamba baabeleka ni bona. Muhupule kuli Jehova ahapelezangi batu kumusebeleza. Buineelo ki taba ya kuiketela.—Deut. 30:19, 20

  • Mususueze muituti wamina kueza licinceho mwa bupilo bwahae ilikuli atabise Jehova ni kukwanisa zetokwahala kuli akolobezwe. (Liprov. 27:11) Bakeñisa kuli baituti babañwi ba Bibele bangongwelwanga hahulu ki mikwa yemiñwi, bakana batokwa kuzwelapili kutusiwa hanyinyani-hanyinyani kuli batubule butu bwabona bwakale ni kuapala bobunca. (Maef. 4:22-24) Munyakisise ni bona litaba zeñwi za mwa Tawala ya Mulibeleli, zenani toho ya taba yeli: “Bibele ya Cincanga Bupilo Bwa Batu”

  • Mutaluseze muituti wamina tabo yemubile ni yona bakeñisa kusebeleza Jehova.—Isa. 48:17, 18