Kukala mwa September, Buka ya Mukopano wa Bupilo ni Bukombwa ikaba ni mufuta omunca wa liakalezo za mwakufela lihatiso onani toho ya taba yeli: “Mulute Niti.” Mulelo waluna ikaba wa kubonisa batu niti ya mwa Bibele ka kuitusisa puzo ni liñolo.

Haiba lulemuha kuli mutu yeluambola ni yena watabela, lukamusiyela hatiso kamba kumubuhisa vidio yeñwi ya fa jw.org. Luswanela kukutela kwa batu beluambozi ni bona kapili ilikuli luyo zwisezapili puisano yelukalisize. Mitahisezo yeminca ni lingambolo za baituti likazwanga mwa kalulo yeli: “Litaba ka Bukuswani,” yefumaneha mwa buka ya Bibele Ilulutañi? Fa kalulo yeo, lwakona kufumana fateñi mañolo ni lipuzo zeñwi zekalutusa kueza misipili ya makutisezo kamba kuzamaisa tuto ka kuitusisa feela Bibele.

Kunani feela nzila iliñwi yelibisa kwa bupilo. (Mat. 7:13, 14) Ka kuba kuli luambolanga ni batu babulapeli bobu fapahana-fapahana ili balisimuluho zeshutana-shutana, luswanela kuketa kuambola ni bona niti ya mwa Bibele yekaba tusa ka butu. (1 Tim. 2:4) Halunze luzwelapili kutwaela kutalusa lituto za mwa Bibele zeshutana-shutana ni kuzwelapili kuekeza kwa buikoneli bwaluna bwa kuluta ni “ku talusa linzwi la niti ka mukwa o lukile,” tabo yaluna ikaekezeha, mi lukakondisa mwa musebezi wa kuluta babañwi niti.—2 Tim. 2:15.