BUKA YA MUKOPANO WA BUPILO NI BUKOMBWA August 2016

Liakalezo za Mwakufela Lihatiso

Liakalezo za mwakufela magazini ya Mu Zuhe! ni broshuwa ya Mu Teeleze ku Mulimu mi mu Pile ku ya ku Ile. Muitusise mitala ye kuli muñole mitahisezo yamina.

LITABA ZA BUTOKWA ZEZWA MWA LINZWI LA MULIMU

Muzwelepili Kuina Mwa Mukunda wa Muambakani-ya-Pahami

“Mukunda” ki nto mañi mi lukona kufumana cwañi silelezo mwateñi? (Samu 91)

KUPILA SINA BAKRESTE

Kuekeza Kwa Buikoneli Bwaluna Mwa Bukombwa—Kutusa Baituti ba Bibele Kueza Zwelopili Kufitela Baineela ni Kukolobezwa

Ki kabakalañi likonkwani ze halili za butokwa? Mukona kuezañi kuli mutuse muituti wamina kupeta likonkwani zahae?

LITABA ZA BUTOKWA ZEZWA MWA LINZWI LA MULIMU

Kuzwelapili Kubeya Miselo ya Kwa Moya Mwa Busupali

Litimana za kwa Samu 92 libonisa kuli mutu yasepahala wakona kubeya miselo ya kwa moya niha supezi.

LITABA ZA BUTOKWA ZEZWA MWA LINZWI LA MULIMU

Jehova Waziba Kuli lu Liluli

Kwa Samu 103, Davida naaitusisize liswanisezo hanaatalusa za makeke a Jehova.

LITABA ZA BUTOKWA ZEZWA MWA LINZWI LA MULIMU

“A mu Itumele ku Muñaa Bupilo”

Litimana za kwa Samu 106 zakona kulutusa kuzwelapili kubonisa buitumelo bwaluna ku Jehova.

LITABA ZA BUTOKWA ZEZWA MWA LINZWI LA MULIMU

“Se ni ka Kutiseza Muñaa Bupilo ki Sifi?”

Walisamu naaikatulezi kubonisa cwañi buitumelo ku Jehova? (Samu 116)

KUPILA SINA BAKRESTE

Mulute Niti

Mutaluseze batu niti ka kuitusisa mufuta wo omunca wa mwakufela lihatiso.

KUPILA SINA BAKRESTE

Musebezi Oipitezi wa Kuabela Tawala ya Mulibeleli Mwa September

Tawala ya Mulibeleli, yekabonisa za kuomba-omba ni mo Mulimu aomba-ombelanga batu.