Kuamuhela hande bo mañi? Batu kaufela babafumaneha kwa mikopano yaluna ya Sikreste, ibe kuli ki babafumanehile lwapili kamba ki base luzibani ni bona ka nako yetelele. (Maro. 15:7; Maheb. 13:2) Batu bao bakona kuba Mukreste ka luna yapota kuzwa mwa naha yeñwi kamba Mukreste yomuñwi yanaafokozi kwa moya, yato fumaneha kwa mikopano ya Sikreste hamulaho wa kushuta mikopano ka nako yetelele. Munahane mone mukaikutwela hane mukaba mwa miinelo yecwalo. Kana nemusike mwatabela kuamuhelwa hande? (Mat. 7:12) Kacwalo, ki kwa butokwa kuli hamuli kwa Ndu ya Mubuso, muezange buikatazo bwa kuzamayanga ni kulumelisa batu babañwi, pili mikopano isika kalisa kale ni hamulaho wa mikopano. Kueza cwalo kutahisa kuli lube ni moya omunde wa lilato mwahalaa luna, mi kulumbekehisa Jehova. (Mat. 5:16) Ki niti kuli fokuñwi hakuna kukonahala kuli muambole ni mañi ni mañi yafumanehile kwa mikopano. Nihakulicwalo, mañi ni mañi ukaikutwa kuamuhelwa haiba kaufelaa luna lupeta kalulo yaluna. *

Haluswaneli feela kubonisa moya wa kuamuhela baenyi ka nako ya Kupuzo, kono luswanela kuezanga cwalo ka nako kaufela. Haiba lubonisa lilato la Sikreste kwa batu babataha lwapili kwa mikopano, batu bao bakasusuezwa kulumbeka Mulimu mi bakaswalisana ni luna mwa bulapeli bwa niti.—Joa. 13:35.

^ para. 3 Likuka za mwa Bibele hali lulumelezi kuswalisana ni batu babazwisizwe mwa puteho kamba babaikauhanyize kwa puteho, babakona kufumaneha kwa mikopano.—1 Makor. 5:11; 2 Joa. 10.