Jehova naabapanyize batu kwa lifeiga

24:5

  • Batu bane basepahala mwahalaa Majuda bane bali mwa buhapiwa kwa Babilona nebaswana sina lifeiga zende

24:8

  • Mulena Zedekia yanaasa sepahali ni batu babañwi bane baeza lika zemaswe nebaswana sina lifeiga zemaswe

Lukona kueza cwañi kuli lube ni ‘pilu ya kuziba’ Jehova?

24:7

  • Jehova uka lufa ‘pilu ya kumuziba’ haiba luituta Linzwi lahae ni kusebelisa zeluituta

  • Luswanela kutatuba lipilu zaluna habuniti ni kuzwisa mikwa ni litakazo zekona kusinya silikani saluna ni Jehova

Muipuze kuli: Kana ninani ‘pilu ya kuziba’ Jehova? Nikona kueza cwañi kuli nibe ni pilu yecwalo?