Kuamuhela kaizeli yakutela kwa Ndu ya Mubuso

BUKA YA MUKOPANO WA BUPILO NI BUKOMBWA April 2017

Liakalezo za Mwakufela Lihatiso

Liakalezo za mwakufela magazini ya Muzuhe! ni mwakulutela niti ka za Mubuso wa Mulimu. Muitusise litaba zeo kuli mulukise mitahisezo yamina.

LITABA ZA BUTOKWA ZEZWA MWA LINZWI LA MULIMU

Mutuhelele Jehova Kubupa Munahano ni Muzamao Wamina

Mubupi Yomutuna wa Lipiza ulutusa kuba ni tulemeno twa kwa moya, kono ni luna lutokwa kueza buikatazo.

KUPILA SINA BAKRESTE

Mubaamuhele Hande

Batu kaufela babafumaneha kwa mikopano yaluna baswanela kuiponela lilato la Sikreste leli mwahalaa luna ni kuboniswa lilato leo. Mukona kutusa cwañi kuli kube ni moya omunde wa lilato kwa Ndu ya Mubuso?

LITABA ZA BUTOKWA ZEZWA MWA LINZWI LA MULIMU

Kana Munani ‘Pilu ya Kuziba’ Jehova?

Mwa kauhanyo 24 ya Jeremia, Jehova Mulimu naabapanyize batu kwa lifeiga. Ki bo mañi bane baswana sina lifeiga zende, mi lukona kubalikanyisa cwañi kacenu?

KUPILA SINA BAKRESTE

Mwakona Kususueza Mukreste Yafokozi Kwa Moya

Batu babafokozi kwa moya basali ba butokwa hahulu ku Jehova Mulimu. Lukona kubatusa cwañi kuli bakutele kwa puteho?

LITABA ZA BUTOKWA ZEZWA MWA LINZWI LA MULIMU

Mube ni Bundume Sina Jeremia

Jeremia naapolofitile kuli Jerusalema neika sinyiwa. Ki sika mañi sene simutusize kuzwelapili kuba ni bundume?

KUPILA SINA BAKRESTE

Lipina za Mubuso Lilutusa Kuba ni Bundume

Kuopela lipina za Mubuso nekutiisize Bakreste bane bali mwa munganda wa tukufazo wa Sachsenhausen. Lipina ze zakona kulutiisa halukopana ni miliko.

LITABA ZA BUTOKWA ZEZWA MWA LINZWI LA MULIMU

Jehova Naapolofitile za Tumelelano Yenca

Tumelelano yenca ishutana cwañi ni tumelelano ya Mulao, mi ikatahiseza batu limbuyoti za kuya kuile ka nzila ifi?