Ka silimo ni silimo lunyolelwanga malyalya a kwa moya eluikolanga kwa mukopano waluna omutuna wa mazazi amalaalu. Kacwalo, kuli babañwi ni bona batobona bunde bwa Jehova, lukamema batu babañata ka molukonela kaufela kuli batofumaneha ni luna. (Samu 34:8) Litopa kaufela za baana-bahulu likanyakisisa mo tupampili to, tukona kuitusisezwa hande.

LITABA ZEMUSWANELA KUHUPULA

  • Mukopano waluna ukaba lili?

  • Mungendenge wo ukakalisa lili mwa puteho yaluna?

  • Mikopano ya kuzwela mwa simu ieziwanga lili mwa puteho yaluna?

  • Ki lika mañi zenilela kupeta mwa mungendenge wo?

  • Ki bomañi benilela kumema?

KI LIKA MAÑI ZEMUKA BULELA?

Hamulaho wa kulumelisa mutu, mwakona kubulela kuli:

“Lusweli kuabana mwa mungendenge oeziwa mwa lifasi kaufela wa kumemela batu kwa kezahalo ya butokwa hahulu. Lizazi, nako, ni sibaka libonisizwe fa pampili ye. Lukatabela hahulu halukaba hamoho kwa kezahalo yeo.”

MUKONA CWAÑI KUZWISEZAPILI CISEHELO YA MUTU?

Nihaike kuli lubata kumemela batu babañata kwa mukopano ka molukonela kaufela, luswanela kubona teñi kuli lwazwisezapili cisehelo yabonisize mutu.

La mukibelo ni la sunda, mwakona kufa magazini hamoho ni kapampili ka kumemela batu kwa mukopano.