31:1

Jobo naaikatulezi kulatelela likuka za Jehova za muzamao

31:1

  • Naasika bonisa lilato kwa basali basili kwandaa musalaa hae

Jobo naatomile mutala omunde ka mwanaapilisanela ni babañwi

31:13-15

  • Jobo naaikokobeza, naaeza lika ka kuluka, mi naanani sishemo. Naaiyakatwa batu kaufela kusina taba ni mayemo abona mwa bupilo

Jobo naasina buitati, naanani bufani

31:16-19

  • Naalata kutusa babatokwile