Satani kacenu uitusisa buhata kuli azwafise batanga ba Jehova. Hamubone shutano yemwahalaa buhata bwa Satani ni maikuto a Jehova a niti sina mokuboniselizwe mwa buka ya Jobo. Muñole mukoloko wa litimana za mwa Bibele zebonisa kuli Jehova wa mibabalela.

BAHATA BWABULELA SATANI

MWAIKUTWELA JEHOVA LULI

Mulimu ubulela kuli hakuna nto yebaeza batanga bahae yeli yende. Hakuna sibupiwa sesikona kumutabisa (Jobo 4:18; 25:5)

Jehova waitebuha buikatazo bwaluna bolubonisa ka buikokobezo (Jobo 36:5)

Mutu haki wabutokwa ku Mulimu (Jobo 22:2)

Jehova waamuhela ni kufuyaula sebelezo yaluna yelueza ka busepahali (Jobo 33:26; 36:11)

Mulimu haana taba ni kuli batu balukile (Jobo 22:3)

Jehova utokomela batu babalukile (Jobo 36:7)