Mwa ku fumanela litaba ka bunolo

Mukete puo

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti

BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

 B12-B

Sunda ya Mafelelezo Mwa Bupilo Bwa Jesu Bwa fa Lifasi (Kalulo 2)

MUBONE
Text
Image

Nisani 12

LIZAZI HALILIKELA (Mazazi a Majuda akala ni kufela ka nako yelilikela lizazi)

LIZAZI HALIPAZULA

 • Uinzi feela ni balutiwa

 • Judasi ulukisa za kubeteka Jesu

LIZAZI HALILIKELA

Nisani 13

LIZAZI HALILIKELA

LIZAZI HALIPAZULA

 • Pitrosi ni Joani baitukiseza Paseka

 • Jesu ni baapositola babañwi bapunya ka nako ya musihali

LIZAZI HALILIKELA

Nisani 14

 LIZAZI HALILIKELA

 • Uca Paseka ni baapositola bahae

 • Utapisa mahutu a baapositola

 • Ulundula Judasi

 • Ukalisa Mulalelo wa Mulena

 • Wabetekiwa ni kutamiwa mwa simu ya Getsemani

 • Baapositola babaleha

 • Uzekiswa ki Kuta ya Sanhedrini mwa ndu ya Kayafa

 • Pitrosi ulatula Jesu

LIZAZI HALIPAZULA

 • Uyema hape fapilaa Kuta ya Sanhedrini

 • Uiswa ku Pilato, kihona aiswa ku Heroda, ni kukutiswa hape ku Pilato

 • Uatulelwa lifu ni kubulaiwa kwa Gologota

 • Washwa ibato ba ka 3 ya musihali

 • Situpu sapahululwa ni kubulukiwa

LIZAZI HALILIKELA

Nisani 15 (Sabata)

LIZAZI HALILIKELA

LIZAZI HALIPAZULA

 • • Pilato ulumeleza kuli kube ni bakanteli kwa libita la Jesu

LIZAZI HALILIKELA

Nisani 16

LIZAZI HALILIKELA

 • Kulekiwa milyani yemiñwi yenunka hande ya kutoza situpu

LIZAZI HALIPAZULA

 • Wazusiwa kwa bafu

 • Ubonahala kwa balutiwa

LIZAZI HALILIKELA