Mwa ku fumanela litaba ka bunolo

Mukete puo

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti

BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

 B14-B

Masheleñi ni Buima Bwa Lika

MUBONE
Image
Text

Masheleñi ni Buima Bwa Lika Mwa Mañolo A Siheberu

Gera (1⁄20 ya shekele)

ligilamu ze 0.57

ligera ze 10 = beka iliñwi

Beka

ligilamu ze 5.7

Libeka zepeli = shekele iliñwi

Pimi

ligilamu ze 7.8

Pimi iliñwi = 2⁄3 ya shekele

Buima bwa shekele

Shekele

ligilamu ze 11.4

Lishekele ze 50 = maina iliñwi

Maina

ligilamu ze 570

Limaina ze 60 = talenta iliñwi

Talenta

likilogilamu ze 34.2

Dariki (sheleñi ya Maperesia ya gauda)

Ligilamu ze 8.4

Ezira 8:27

Masheleñi ni Buima Bwa Lika Mwa Mañolo A Sigerike A Sikreste

Lepta (Sheleñi ya Majuda ya kopa, kamba ya kopa yezwakilwe)

1⁄2 ya kwadilani

Luka 21:2

Likwadilani (Masheleñi a Maroma a kopa kamba a kopa yezwakilwe)

Malepta amabeli

Mateu 5:26

Sarioni (Sheleñi ya Maroma ni yeneituisiswa mwa provinsi, ya kopa kamba ya kopa yezwakilwe)

Likwadilani zeene

Mateu 10:29

Dinari (Sheleñi ya Maroma ya silivera)

Likwadilani ze 64

ligilamu ze 3.85

Mateu 20:10

= Tuwelo ya Lizazi Lililiñwi (lihora ze 12)

 Drakima (Sheleñi ya Magerike ya silivera)

ligilamu ze 3.4

Luke 15:8

= Tuwelo ya Lizazi Lililiñwi (lihora ze 12)

Didrakima (Sheleñi ya Magerike ya silivera)

lidrakima zepeli

ligilamu ze 6.8

Mateu 17:24

= Tuwelo ya Mazazi Amabeli

Tetradrakima ya kwa Antioke

Tetradrakima ya kwa Tire (Shekele ya silivera ya kwa Tire)

Tetradrakima (Sheleñi ya Magerike ya silivera; hape ibizwa sheleñi ya silivera)

lidrakima

ligilamu ze 13.6

Mateu 17:27

= Tuwelo ya Mazazi Amane

Maina

lidrakima ze 100

ligilamu ze 340

Luka 19:13

= Ibato ba tuwelo ya mazazi a 100

Talenta

limaina ze 60

likilogilamu ze 20.4

Mateu 18:24

Sinulo 16:21

= ibato ba tuwelo ya lilimo ze 19

Pondo (ya Maroma)

ligilamu ze 327

Joani 12:3

“Pondo iliñwi ya mafula a sende, nardi tota”