Mwa ku fumanela litaba ka bunolo

Mukete puo

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti

BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

 A6-A

Chati: Bapolofita ni Malena ba Juda ni ba Isilaele (Kalulo 1)

MUBONE
Image
Text

Malena ba Mubuso wa Juda wa Kwa Mboela wa Masika Amabeli

997 B.C.E.

Roboami: lilimo ze 17

980

Abija (Abijami): lilimo zetaalu

978

Asa: lilimo ze 41

937

Josafati: lilimo ze 25

913

Jorami: lilimo ze 8

c. 906

Akazia: silimo silisiñwi

c. 905

Muoli Atalia: lilimo ze 6

898

Joasi: lilimo ze 40

858

Amazia: lilimo ze 29

829

Oziasi (Azaria): lilimo ze 52

 Malena ba Mubuso wa Isilaele wa Kwa Mutulo wa Masika Alishumi

997 B.C.E.

Jeroboami: lilimo ze 22

c. 976

Nadabi: lilimo zepeli

c. 975

Baasha: lilimo ze 24

c. 952

Ela: lilimo zepeli

Zimiri: mazazi a 7 (c. 951)

Omiri and Tibini: lilimo zeene

c. 947

Omiri (anosi): lilimo ze 8

c. 940

Akabe: lilimo ze 22

c. 920

Akazia: lilimo zepeli

c. 917

Jorami: lilimo ze 12

c. 905

Jehu: lilimo ze 28

876

Joakazi: lilimo ze 14

c. 862

Joakazi ni Joasi: lilimo zetaalu

c. 859

Joasi (anosi): lilimo ze 16

c. 844

Jeroboami Wabubeli: lilimo ze 41

  • Mukoloko wa Bapolofita

  • Joele

  • Elia

  • Elisha

  • Jonasi

  • Amosi