MUBONE
Text
Image

NAKO

SIBAKA

KEZAHALO

MATEU

MAREKA

LUKA

JOANI

30

Galilea

Jesu haazibahaza lwapili kuli “Mubuso wa mahalimu usutelezi”

4:17

1:14, 15

4:14, 15

4:44, 45

Kana; Nazareta; Kapernauma

Ufolisa mwanaa Sikombwa sa mulena wamushimani; kubala mwa muputo wa Isaya; kuhaniwa; uya kwa Kapernauma

4:13-16

 

4:16-31

4:46-54

Liwate la Galilea, bukaufi ni Kapernauma

Kubiza balutiwa babane: Simoni ni Andreasi, Jakobo ni Joani

4:18-22

1:16-20

5:1-11

 

Kapernauma

Kufolisa mukwenyana Simoni ni babañwi

8:14-17

1:21-34

4:31-41

 

Galilea

Musipili wapili mwa Galilea, ni babane

4:23-25

1:35-39

4:42, 43

 

kufolisa wa mbingwa; nyangela yamulatelela

8:1-4

1:40-45

5:12-16

 

Kapernauma

Ufolisa ya omelezi luñañali

9:1-8

2:1-12

5:17-26

 

kubizwa kwa Mateu; uca ni batelisi; puzo ka za kuitima lico

9:9-17

2:13-22

5:27-39

 

Judea

Kukutaza mwa masinagoge

   

4:44

 

31, Paseka

Jerusalema

Kufolisa muuna yanaakula kwa Betesda; Majuda babata kumubulaya

     

5:1-47

Wazwa mwa Jerusalema (?)

Balutiwa ba bulula makunka a buloto la Sabata; Jesu “Mulena wa Sabata”

12:1-8

2:23-28

6:1-5

 

Galilea; Liwate la Galilea

Kufolisa lizoho la mutu la Sabata; nyangela yamulatelela; ufolisa babañata

12:9-21

3:1-12

6:6-11

 

Fa lilundu bukaufi ni Kapernauma

Uketa baapositola ba 12

 

3:13-19

6:12-16

 

Bukaufi ni Kapernauma

Ufa ngambolo fa lilundu

5:1–7:29

 

6:17-49

 

Kapernauma

Ufolisa mutangaa muzamaisi wa masole

8:5-13

 

7:1-10

 

Naine

Uzusa mwanaa mbelwa wa mushimani

   

7:11-17

 

Tiberiya; Galilea (Naine kamba bukaufi ni yona)

Joani yanaali mwa tolongo uluma balutiwa bahae ku Jesu; u babaza Joani

11:2-30

 

7:18-35

 

Galilea (Naine kamba bukaufi ni yona)

Musali yali muezalibi usela oli kwa mahutu ahae; nguli ya mutu yanaa kolotile

   

7:36-50

 

Galilea

Musipili wa bubeli wa kukutaza, ni ba 12

   

8:1-3

 

Uleleka madimona; sibi sesisina swalelo

12:22-37

3:19-30

   

Haafi sisupo kwandaa sisupo sa Jonasi

12:38-45

     

Mahe ni banyani bahae bataha; ubulela kuli balutiwa bahae kibona bahabo yena

12:46-50

3:31-35

8:19-21