Mwa ku fumanela litaba ka bunolo

Mukete puo

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti

BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

 A7-G

Likezahalo Zetuna Mwa Bupilo Bwa Jesu fa Lifasi—Bukombwa Bwa Jesu Bwa Mafelelezo Mwa Jerusalema (Kalulo 1)

MUBONE
Text
Image

NAKO

SIBAKA

KEZAHALO

MATEU

MAREKA

LUKA

JOANI

Ka 33, Nisani 8

Betania

Jesu wapunya mazazi a 6 pili Paseka isika fita kale

     

11:55–12:1

Nisani 9

Betania

Maria usela oli fa toho ya Jesu ni kwa mahutu

26:6-13

14:3-9

 

12:2-11

Betania-Batefage- Jerusalema

Ukena mwa Jerusalema, upahami fa mbongolo

21:1-11, 14-17

11:1-11

19:29-44

12:12-19

Nisani 10

Betania-Jerusalema

Ukuta kota ya feiga; ukenisa tempele hape

21:18, 19; 21:12, 13

11:12-17

19:45, 46

 

Jerusalema

Baprisita babahulu ni mulelo omaswe wa bañoli wa kubulaya Jesu

 

11:18, 19

19:47, 48

 

Jehova wabulela; Jesu upolofita za lifu lahae; kusalumela kwa Majuda kutaleleza bupolofita bwa Isaya

     

12:20-50

Nisani 11

Betania-Jerusalema

Tuto kwa kota ya feiga yeomile

21:19-22

11:20-25

   

Jerusalema, tempele

Maata ahae alwaniswa; swanisezo ya bana bababeli

21:23-32

11:27-33

20:1-8

 

Liswanisezo: balimi ba babulai, mukiti wa linyalo

21:33–22:14

12:1-12

20:9-19

 

Ualaba lipuzo ka za Mulimu ni Sesare, zuho ya bafu, mulao omutuna ka kufitisisa

22:15-40

12:13-34

20:20-40

 

Ubuza buñata ka za haiba Kreste ki mwanaa Davida

22:41-46

12:35-37

20:41-44

 

Bumai kwa bañoli ni Bafalisi

23:1-39

12:38-40

20:45-47

 

Ubona nubu ya mbelwa

 

12:41-44

21:1-4

 

Lilundu la Likota za Olive

Ufa sisupo ka za nako ya kwapili ya kubateñi kwahae

24:1-51

13:1-37

21:5-38

 

Liswanisezo: basizana baalishumi, litalenta, lingu ni lipuli

25:1-46

     

Nisani 12

Jerusalema

Baeteleli ba Majuda balela kumubulaya

26:1-5

14:1, 2

22:1, 2

 

Judasi ulela za kumubeteka

26:14-16

14:10, 11

22:3-6

 

Nisani 13 (Labune musihali)

Bukaufi ni Jerusalema ni mwa Jerusalema

Uitukiseza Paseka ya mafelelezo

26:17-19

14:12-16

22:7-13

 

Nisani 14

Jerusalema

Uca Paseka ni baapositola

26:20, 21

14:17, 18

22:14-18

 

Utapisa mahutu a baapositola

     

13:1-20