Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

 PUZO 16

Mukona Kueza Cwañi Hamunani Lipilaelo?

“Unepele mushimbo wahao ku Jehova, mi uka kutiisa. Haana kulumeleza yalukile kuli awe.”

Samu 55:22

“Milelo ya babasebeza ka taata itahisa kuli zabona likonde, kono batu kaufela babaeza lika ka kayeye bakaba babotana.”

Liproverbia 21:5

“Usike wasaba, kakuli niinzi ni wena. Usike wabilaela, kakuli ki na Mulimu wahao. Nika kutiisa, mi nika kutusa, nika kukumalela ka lizoho laka la bulyo la kuluka.”

Isaya 41:10

“Ki mañi ku mina yakona kuekeza ñokolwa iliñwi kwa butelele bwa bupilo bwahae ka kubilaela?”

Mateu 6:27

“Ka mukwa ocwalo, musike mwabilaela za lizazi lelitatama, kakuli lizazi lelitatama litaha ni lipilaelo zalona. Lizazi ni lizazi linani butata bwalona.”

Mateu 6:34

 “Mukone kulemuha lika za butokwa hahulu nikufita.”

Mafilipi 1:10

“Musike mwabilaezwa ki sesiñwi, kono mwa lika kaufela muzibise Mulimu zemukupa ka tapelo ni ka kupo hamoho ni buitumelo; mi kozo ya Mulimu yefita kutwisiso kaufela ikasileleza lipilu zamina ni maata amina a kunahana ka Kreste Jesu.”

Mafilipi 4:6, 7