Mwa ku fumanela litaba ka bunolo

Mukete puo

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti

BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

 PUZO 10

Bibele Isepisa Kuli Kukaezahalañi Kwapili?

“Babalukile bakaluwa lifasi, mi bakapila ku lona kuya kuile.”

Samu 37:29

“Lifasi liina kuya kuile.”

Muekelesia 1:4

“Ukamiza lifu kuya kuile, mi Mulena Yapahami ka Kufitisisa, yena Jehova, ukatakula miyoko kwa lipata zabona kaufela.”

Isaya 25:8

“Ka nako yeo, meeto a libofu akabona, mi mazebe a bo susu akatibululwa. Ka nako yeo, lihole likatulaka sina lizwii, mi lulimi lwa limumu lukahuweleza ka tabo. Kakuli mezi akawelauka mwa lihalaupa, mi linukana likabuba mwa lihalaupa.”

Isaya 35:5, 6

“Ukatakula miyoko kaufela kwa meeto abona, mi lifu halisana kubateñi, nihaiba kutahelwa ki maswabi kamba kulila kamba kuutwa butuku. Zapili lifelile.”

Sinulo 21:4

 “Bakayaha mandu ni kupila mwateñi, mi bakacala masimu a likota za veine ni kuca miselo yazona. Habana kuyaha mandu kuli kupile mwateñi basili, mi habana kucala likota kuli miselo yazona iciwe ki basili. Kakuli mazazi a sicaba saka akalikana ni mazazi a likota, mi babaketilwe baka bakaikola misebezi ya mazoho abona.”

Isaya 65:21, 22