Mwa ku fumanela litaba ka bunolo

Mukete puo

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti

BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

 PUZO 11

Kuezahalangañi Mutu Hashwa?

“Moya wahae waazwa ku yena, yena ukutela mwa mubu; ka lona lizazi leo, mihupulo yahae yafela.”

Samu 146:4

“Babapila baziba kuli bakashwa, kono babashwile hakuna sebaziba . . . Nto kaufela yeubata kueza ka mazoho ahao, uieze ka maata ahao kaufela, kakuli hakuna musebezi kamba milelo kamba zibo kamba butali mwa Libita mouya.”

Muekelesia 9:5, 10

“[Jesu] aekeza, ali: ‘Lazaro mulikanaa luna ulobezi, kono naya kwateñi niyo muzusa.’ Kono Jesu yena mane naabulela za lifu la Lazaro. Niteñi, bona nebaangile kuli naatalusa buloko luli. Cwale Jesu abataluseza patalaza, ali: ‘Lazaro ushwile.’”

Joani 11:11, 13, 14