Mwa ku fumanela litaba ka bunolo

Mukete puo

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti

BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

 PUZO 3

Ki Mañi Yanaañozi Bibele?

“Mushe kihaa ñola manzwi kaufela anaa mubulelezi Jehova.”

Exoda 24:4

“Daniele aba ni tolo ni lipono mwa toho yahae hanaalobezi fa mumbeta wahae. Kihona añola tolo yeo; añola litaba zeo kaufela.”

Daniele 7:1

“Hane muamuhezi linzwi la Mulimu, lene muutwile ku luna, nemu liamuhezi, isiñi sina linzwi la batu, kono sina ka moliinezi luli, sina linzwi la Mulimu.”

1 Matesalonika 2:13

“Liñolo kamukana liñozwi ka kususumezwa ki moya wa Mulimu mi litusa kwa kuluta.”

2 Timotea 3:16

“Bupolofita nebusika taha ka tato ya batu, kono batu nebabulezi litaba zezwa ku Mulimu inze basusumezwa ki moya okenile.”

2 Pitrosi 1:21