Mwa ku fumanela litaba ka bunolo

Mukete puo

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti

BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Zefania 3:1-20

LITABA ZE MWAHALI

  • Jerusalema, muleneñi wa bakwenuheli ni omaswe (1-7)

  • Katulo ni kueza sinca lika (8-20)

    • Kucinca puo kuli ibe puo yekenile (9)

    • Sicaba sesiikokobeza ni sesisepahala sikasilelezwa (12)

    • Jehova ukanyakalala kabakala Sione (17)

3  Bumai ki bwa muleneñi wa bakwenuheli, osilafezi, ohatelela batu!+   Muleneñi wo, hausika utwa linzwi;+ hausika amuhela kalimelo.+ Hausika sepa+ Jehova; hausika sutelela ku Mulimu waona.+   Manduna baba ku ona ki litau zebuluma.+ Baatuli ba mwateñi ki maakanyani ka nako ya busihu; Habasiyi nihaiba lisapo lelisika tafuniwa kuisa kakusasana.   Bapolofita baona banani kashwau, ki batu babasa sepahali.+ Baprisita baona basilafaza nto yekenile;+ Batula mulao.+   Jehova ki yalukile mwahalaa ona;+ haafosi. Zazi ni zazi kakusasana uzibahaza likatulo zahae,+ Zasepahala sina liseli la lizazi. Kono babasika luka habaswabi.+   “Nenisinyize macaba; litawala zabona za mwa makona nelisinyizwe. Nenisinyize mikwakwa, mi hakuna yanaafita mwateñi. Mileneñi yabona neili matota, nekusina mwateñi mutu, kusina yapila mwateñi.+   Nali: ‘Kaniti uka nisaba ni kuamuhela kalimelo yaka,’*+ Kuli sibaka saina ku sona sisike sasinyiwa+ —Nika muzekisa kabakala* lika zeo kaufela. Kono kihona baeza lika zemaswe hahulu.+   ‘Cwale muzwelepili kunilibelela,’*+ kubulela Jehova, ‘Kufitela lizazi lenika yema kuli nihape,* Kakuli katulo yaka ki ya kukubukanya macaba, kukopanya mibuso, Kubasululela mabifi aka, bona buhali bwaka kaufela bobutuka;+ Kakuli lifasi kaufela likaciswa ka mulilo wa kutukufalelwa kwaka.+   Kakuli ka nako yeo, nikacinca puo ya macaba kuli ibe puo yekenile, Kuli kaufelaa bona babize libizo la Jehova, Bamusebeleze ka kuswalisana.’*+ 10  Kuzwa kwa sibaka sa linuka za Etopia, Baba nilapela, yena mwana wamusizana wa sicaba saka sesihasani, bakanitiseza mpo.+ 11  Ka lizazi leo, hauna kuswabiswa Kabakala likezo zahao kaufela za kunikwenuhela,+ Kakuli ka nako yeo, nikazwisa babaitumbaeta hahulu mwahalaa mina; Mi hamusana kuikuhumusa fa lilundu laka lelikenile.+ 12  Nikalumeleza sicaba sesiikokobeza ni sesisepahala kuli siine mwahalaa mina,+ Mi libizo la Jehova likaba masabelo abona. 13  Bo masiyaleti ba Isilaele+ habana kueza zesika luka;+ Habana kubulela buhata, mi hakuna lilimi lelipuma lelika fumaneha mwa milomo yabona; Bakaca* ni kulobala, mi hakuna yaka basabisa.”+ 14  Huweleza ka tabo, wena mwanaa Sione wamusizana! Huweleza muhuwo wa tulo, wena Isilaele!+ Unyakalale mi uwabelwe ka pilu yahao kaufela, wena mwanaa Jerusalema wamusizana!+ 15  Jehova uzwisize katulo yanaabata kukutahiseza.+ Ulelekisize sila sahao.+ Mulena wa Isilaele, yena Jehova, u mwahalaa mina.+ Hausana kusaba ziyezi.+ 16  Ka lizazi leo, Jerusalema ukabulelelwa kuli: “Usike wasaba, wena Sione.+ Usike wafokolisa mazoho ahao. 17  Jehova Mulimu wahao u mwahalaa hao.+ Uka kupilisa kakuli ki Yamaata. Ukanyakalala ka tabo yetuna+ kabakala hao. Ukakuza* kabakala lilato lahae kuwena. Ukanyakalala ka mihuwo ya tabo kabakala hao. 18  Nikakubukanya batu kaufela babalila kabakala kusafumaneha kwa mikiti+ yahao; Nebasiyo ku wena kakuli nebashubulwa kabakala hae.+ 19  Hamubone! Ka nako yeo, nikalwanisa batu kaufela baba kuhatelela;+ Mi nikapilisa yacuñuta,+ Mi nikakubukanya babahasani.+ Nikatahisa kuli balumbiwe ni kuzibahala* Mwa linaha kaufela mobashubuzwi. 20  Ka nako yeo, nika mikutisa habomina, Ka nako yenika mikubukanya hamoho. Kakuli nikatahisa kuli muzibahale* ni kulumbiwa+ mwahalaa macaba kaufela a lifasi, Hanika kubukanya sinca bahapiwa bamina fapilaa mina,” kubulela Jehova.+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “hakululo.”
Kamba “Nika mufa koto kabakala.”
Kamba “kunilibelela ka pilu-telele.”
Kamba mwendi, “lenika yema sina paki.”
Kamba “Bamulapele ka kuswalisana.”
Kamba “Bakafula.”
Kamba “ukaiketa.”
Linzwi ka linzwi, “ni kuli babe ni libizo.”
Linzwi ka linzwi, “mube ni libizo.”