Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Zefania 3:1-20

LITABA ZE MWAHALI

  • Jerusalema, muleneñi wa bakwenuheli ni omaswe (1-7)

  • Katulo ni kueza sinca lika (8-20)

    • Kucinca puo kuli ibe puo yekenile (9)

    • Sicaba sesiikokobeza ni sesisepahala sikasilelezwa (12)

    • Jehova ukanyakalala kabakala Sione (17)

3  Bumai ki bwa muleneñi wa bakwenuheli, osilafezi, ohatelela batu!+   Muleneñi wo, hausika utwa linzwi;+ hausika amuhela kalimelo.+ Hausika sepa+ Jehova; hausika sutelela ku Mulimu waona.+   Manduna baba ku ona ki litau zebuluma.+ Baatuli ba mwateñi ki maakanyani ka nako ya busihu; Habasiyi nihaiba lisapo lelisika tafuniwa kuisa kakusasana.   Bapolofita baona banani kashwau, ki batu babasa sepahali.+ Baprisita baona basilafaza nto yekenile;+ Batula mulao.+   Jehova ki yalukile mwahalaa ona;+ haafosi. Zazi ni zazi kakusasana uzibahaza likatulo zahae,+ Zasepahala sina liseli la lizazi. Kono babasika luka habaswabi.+   “Nenisinyize macaba; litawala zabona za mwa makona nelisinyizwe. Nenisinyize mikwakwa, mi hakuna yanaafita mwateñi. Mileneñi yabona neili matota, nekusina mwateñi mutu, kusina yapila mwateñi.+   Nali: ‘Kaniti uka nisaba ni kuamuhela kalimelo yaka,’*+ Kuli sibaka saina ku sona sisike sasinyiwa+ —Nika muzekisa kabakala* lika zeo kaufela. Kono kihona baeza lika zemaswe hahulu.+   ‘Cwale muzwelepili kunilibelela,’*+ kubulela Jehova, ‘Kufitela lizazi lenika yema kuli nihape,* Kakuli katulo yaka ki ya kukubukanya macaba, kukopanya mibuso, Kubasululela mabifi aka, bona buhali bwaka kaufela bobutuka;+ Kakuli lifasi kaufela likaciswa ka mulilo wa kutukufalelwa kwaka.+   Kakuli ka nako yeo, nikacinca puo ya macaba kuli ibe puo yekenile, Kuli kaufelaa bona babize libizo la Jehova, Bamusebeleze ka kuswalisana.’*+ 10  Kuzwa kwa sibaka sa linuka za Etopia, Baba nilapela, yena mwana wamusizana wa sicaba saka sesihasani, bakanitiseza mpo.+ 11  Ka lizazi leo, hauna kuswabiswa Kabakala likezo zahao kaufela za kunikwenuhela,+ Kakuli ka nako yeo, nikazwisa babaitumbaeta hahulu mwahalaa mina; Mi hamusana kuikuhumusa fa lilundu laka lelikenile.+ 12  Nikalumeleza sicaba sesiikokobeza ni sesisepahala kuli siine mwahalaa mina,+ Mi libizo la Jehova likaba masabelo abona. 13  Bo masiyaleti ba Isilaele+ habana kueza zesika luka;+ Habana kubulela buhata, mi hakuna lilimi lelipuma lelika fumaneha mwa milomo yabona; Bakaca* ni kulobala, mi hakuna yaka basabisa.”+ 14  Huweleza ka tabo, wena mwanaa Sione wamusizana! Huweleza muhuwo wa tulo, wena Isilaele!+ Unyakalale mi uwabelwe ka pilu yahao kaufela, wena mwanaa Jerusalema wamusizana!+ 15  Jehova uzwisize katulo yanaabata kukutahiseza.+ Ulelekisize sila sahao.+ Mulena wa Isilaele, yena Jehova, u mwahalaa mina.+ Hausana kusaba ziyezi.+ 16  Ka lizazi leo, Jerusalema ukabulelelwa kuli: “Usike wasaba, wena Sione.+ Usike wafokolisa mazoho ahao. 17  Jehova Mulimu wahao u mwahalaa hao.+ Uka kupilisa kakuli ki Yamaata. Ukanyakalala ka tabo yetuna+ kabakala hao. Ukakuza* kabakala lilato lahae kuwena. Ukanyakalala ka mihuwo ya tabo kabakala hao. 18  Nikakubukanya batu kaufela babalila kabakala kusafumaneha kwa mikiti+ yahao; Nebasiyo ku wena kakuli nebashubulwa kabakala hae.+ 19  Hamubone! Ka nako yeo, nikalwanisa batu kaufela baba kuhatelela;+ Mi nikapilisa yacuñuta,+ Mi nikakubukanya babahasani.+ Nikatahisa kuli balumbiwe ni kuzibahala* Mwa linaha kaufela mobashubuzwi. 20  Ka nako yeo, nika mikutisa habomina, Ka nako yenika mikubukanya hamoho. Kakuli nikatahisa kuli muzibahale* ni kulumbiwa+ mwahalaa macaba kaufela a lifasi, Hanika kubukanya sinca bahapiwa bamina fapilaa mina,” kubulela Jehova.+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “hakululo.”
Kamba “Nika mufa koto kabakala.”
Kamba “kunilibelela ka pilu-telele.”
Kamba mwendi, “lenika yema sina paki.”
Kamba “Bamulapele ka kuswalisana.”
Kamba “Bakafula.”
Kamba “ukaiketa.”
Linzwi ka linzwi, “ni kuli babe ni libizo.”
Linzwi ka linzwi, “mube ni libizo.”