Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Zefania 2:1-15

LITABA ZE MWAHALI

  • Hamubate Jehova pili lizazi la buhali bwahae lisika taha kale (1-3)

    • Hamubate kuluka, mubate buishuwo (3)

    • “Mwendi mukasilelezwa” (3)

  • Katulo ya linaha zeli mabapa (4-15)

2  Hamukopane, hamuko­pane,+Mina sicaba sesisa utwi maswabi.+   Mulao usika kala kale kusebeza,Pili lizazi lisika fita kale sina muuku,Pili buhali bwa Jehova bobutuka busika mitahela kale,+Pili lizazi la buhali bwa Jehova lisika mitahela kale,   Hamubate Jehova,+ mina babaishuwa* kaufela mwa lifasi,Babamamela milao* yahae yelukile. Hamubate kuluka, mubate buishuwo.* Mwendi mukasilelezwa* fa lizazi la buhali bwa Jehova.+   Kakuli muleneñi wa Gaza ukayubekiwa;Mi wa Ashikeloni ukafetuha matota.+ Babayahile mwa Ashidodi bakalelekwa ka nako ya musihali,*Mi muleneñi wa Ekroni ukakumulwa.+   “Bumai ki bwa babayahile fa munanga wa liwate, sona sicaba sa Makereti!+ Linzwi la Jehova lamilwanisa. Wena Kanana, naha ya Mafilisita, nika kusinya,Mi hakuna yakayaha ku wena.   Mi munanga wa liwate ukafetuha mafulisezo,Kukaba ni masima a balisana ni milaka ya macwe ya lingu.   Ikaba naha ya bo masiyaleti ba ndu ya Juda;+Bakafepelwa kwateñi. Bakalobala mwa mandu a babayahile mwa Ashikeloni ka nako ya manzibwana. Kakuli Jehova Mulimu wabona uka bahupula,*Mi ukakubukanya sinca bahapiwa babona.”+   “Niutwile lishubu la Mamoabi+ ni matapa a Maamoni,+Babasheunuzi sicaba saka ni kuikuhumuseza naha yabona.+   Kabakaleo, ka na yapila,” kubulela Jehova wa limpi, Mulimu wa Isilaele,“Moabi ukaswana feela sina Sodoma,+Mi Maamoni bakaswana sina Gomora,+Bafetuhe sibaka sa liseto, musima wa lizwai, ni naha yeli matota kuya kuile.+ Bo masiyaleti ba sicaba saka baka bahapa,Mi bo masiyaleti ba sicaba saka baka baluwa. 10  Zeo ki zona zeka batahela kabakala buikuhumuso bwabona,+Kakuli nebanyefuzi ni kuipahamiseza sicaba sa Jehova wa limpi. 11  Jehova ukaba yasabisa* ku bona;Kakuli ukafelisa* milimu kaufela ya lifasi,Mi lioli kaufela za macaba likakubama fapilaa hae,*+Sesiñwi ni sesiñwi kwa sibaka sasona. 12  Ni mina Maetopia mukabulaiwa ka mukwale waka.+ 13  Ukaotololela lizoho lahae kwa neku la mutulo ni kuyundisa Asiria,Mi ukatahisa kuli Ninive ibe matota,+ iome sina lihalaupa. 14  Mitapi ikabuta mwahalaa hae, lifolofolo za mwa naheñi za mufuta kau­fela.* Liya ni sinuku likalobala mwahalaa misumo yayona yewile. Kukautwahala linzwi leliopela mwa lihaulo. Kukaba ni sinyeho kwa makenelo;Kakuli ukasinya mabala a kota ya sidare. 15  Wo ki ona muleneñi oikuhumusa one uiketile,One ubulela mwa pilu yaona kuli: ‘Ki na, mi hakuna usili.’ Ufetuhile nto yesabisa,Sibaka mokubuta lifolofolo za mwa naheñi! Mutu kaufela yafita kwatuko ni ona ukaliza muloli ni kuzungisa lizoho lahae.”+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “babaikokobeza.”
Linzwi ka linzwi, “katulo.”
Kamba “buikokobezo.”
Kamba “Mukasuhana mwasilelezwa.”
Kamba “fahalaa musihali.”
Kamba “uka bababalela.”
Kamba “yangangamisa.”
Kamba “ukakelepanisa.”
Kamba “lika mulapela.”
Linzwi ka linzwi, “libatana kaufela za mwa naha.”