Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Zefania 1:1-18

LITABA ZE MWAHALI

  • Lizazi la Jehova la katulo li fakaufi (1-18)

    • Lizazi la Jehova liakufa ka lubilo lolutuna (14)

    • Silivera ni gauda halina kusileleza batu (18)

1  Ki le linzwi la Jehova lene litile ku Zefania* mwanaa Kushi mwanaa Gedalia mwanaa Amaria mwanaa Ezekiasi, mwa mazazi a Josiasi+ mwanaa Amone+ mulena wa Juda:   “Nikasinyeleza lika kaufela ze fa lifasi,” kubulela Jehova.+   “Nikabulaya batu ni lifolofolo. Nikabulaya linyunywani za mwa mahalimu ni litapi za mwa liwate,+Ni lika zesitatalisa*+ hamohocwalo ni batu babamaswe;Mi nikatanyela batu fa lifasi,” kubulela Jehova.   “Nikaotolola lizoho laka kulwanisa JudaNi kulwanisa babayahile mwa Jerusalema kau­fela,Mi nikazwisa zesiyezi kaufela* za Baale+ mwa sibaka se,Libizo la baprisita ba mulimu usili hamohocwalo ni baprisita,+   Ni babakubama fa lituwa za mandu kulapela mpi ya mahalimu,+Ni babakubama kusepisa kuli bakasepahala ku Jehova+Kono inze basepisa kusepahala ku Malukami;+   Ni babatuhela kulatelela Jehova+Ni babasa bati Jehova kamba kumubuza.”+   Mukuze fapilaa Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa, kakuli lizazi la Jehova li fakaufi.+ Jehova ulukisize sitabelo; ukenisize batu bame­mile.   “Fa lizazi la sitabelo sa Jehova, nikazekisa manduna,Bana ba mulena,+ ni batu kaufela babaapezi liapalo za kusili.   Ka lizazi leo, nikazekisa batu kaufela babapahama fa ikalunda,*Bona babataza ndu ya mulenaa bona ka mifilifili ni bupumi. 10  Ka lizazi leo,” kubulela Jehova, “Kukautwahala mulumo wa sililo ozwelela kwa Munyako wa Litapi,+ Kukautwahala sililo sesizwelela kwa kalulo yabubeli ya muleneñi,+ Ni mulumo omutuna ozwa kwa malundunyana. 11  Hamubokolole, mina babayahile mwa Maketeshi,*Kakuli balekisi kaufela babulailwe;*Batu kaufela babapima silivera bayundisizwe. 12  Ka nako yeo, nikabata-­bata mwa Jerusalema ka lilambi,Mi nikazekisa babaiketile,* bababulela mwa lipilu zabona, bali:‘Jehova haana kueza sesinde, mi haana kueza sesimaswe.’+ 13  Sifumu sabona sikahapiwa mi mandu abona akasinyiwa.+ Bakayaha mandu, kono habana kuina mwateñi;Mi bakacala masimu a likota za veine, kono habana kunwa waine ya mwateñi.+ 14  Lizazi la Jehova lelituna lifakaufi!+ Lifakaufi mi liakufa ka lubilo lolutuna!*+ Mulumo wa lizazi la Jehova wasabisa.+ Ka lona lizazi leo, ndwalume ukabokolola.+ 15  Lizazi leo ki lizazi la buhali,+Lizazi la ziyezi ni la manyando,+Lizazi la liñungwa ni la sinyeho,Lizazi la lififi ni la bunsu,+Lizazi la malu ni la lififi lelinsu,+ 16  Ki lizazi la mulumo wa lunaka ni la muhuwo wa ndwa,+La kulwanisa mileneñi yesilelelizwe ni litawala zetelele za mwa makona.+ 17  Nikatahiseza batu ziyezi,Mi bakazamaya sina li­bofu,+Kakuli yebafoselize ki Jehova.+ Mali abona akasululwa sina liluli,Mi nama yabona ikasululwa* sina siloko.+ 18  Ibe silivera yabona kamba gauda yabona halina kukona kubasileleza fa lizazi la buhali bwa Jehova;+Kakuli lifasi kaufela likaciswa ka mulilo+ wa kutukufalelwa kwahae,Kakuli ukatahisa sinyeho, ili sinyeho yetuna hahulu, kwa batu kaufela babayahile mwa lifasi.”+

Litaluso ze kwatasi

Lelitalusa “Jehova Upatile (Ubulukile).”
Kubonahala kuli neli lika kamba misebezi yeneitusiswa kwa kulapela milimu ya maswaniso.
Kamba “nto ifi kamba ifi.”
Kamba “libulelelo; makenelo.” Mwendi neli ikalunda wa lubona lwa mulena.
Mwendi neli kalulo ya Jerusalema yeneli fakaufi ni Munyako wa Litapi.
Linzwi ka linzwi, “bakuzisizwe.”
Linzwi ka linzwi, “babashekela,” sina waine ye mwa sikotolo.
Kamba “liakufa ka bubebe!”
Linzwi ka linzwi, “mala abona akasululwa.”