Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Zakaria 9:1-17

LITABA ZE MWAHALI

  • Katulo ya Mulimu kwa linaha zeli mabapa (1-8)

  • Kutaha kwa mulena wa Sione (9, 10)

    • Mulena yaikokobeza upahami fa mbongolo (9)

  • Batu ba Jehova bakalukululwa (11-17)

9  Ki ye katulo: “Linzwi la Jehova lilwanisa naha ya Haderaki,Mi lilibile ku* Damaseka+—Kakuli liito la Jehova libona batu+Ni masika kaufela a Isilaele—   Mi lilwanisa Hamati,+ ye kwa mululwani wahae,Ni kulwanisa Tire+ ni Sidoni,+ kakuli litalifile+ hahulu.   Tire naaicahezi mulunda wa silelezo.* Akubukanya silivera sina liluliNi kukubukanya gauda sina masila a mwa makululu.+   Hamubone! Jehova ukamuamuha maluwo ahae,Mi ukayundiseza mpi yahae mwa liwate;*+Mi ukaciswa ka mulilo.+   Ashikeloni ukabona taba yeo mi ukasaba;Gaza ukaikalelwa hahulu,Ni Ekroni, kakuli banaasepile baswabisizwe. Mulena wa mwa Gaza ukashwa,Mi Ashikeloni haana kuyahiwa.+   Mwana wa mwa bunyazi ukayaha mwa Ashidodi,Mi nikafeza buikuhumuso bwa Mufilisita.+   Nikazwisa lika zetampakani mali mwa mulomo wahaeNi lika zenyenyisa mwa meeno ahae,Mi ukaba masiyaleti wa Mulimu waluna;Mi ukaba sina induna* mwa Juda,+Mi Ekroni abe sina Mujebusi.+   Nikaina mwa tende sina mulibeleli* wa ndu yaka,+Kuli kusike kwaba ni yafita kamba yakuta;Mi hakuna musebelisi* yakafita mwateñi hape,+Kakuli niiponezi cwalo* ka meeto aka.   Wena mwanaa Sione wamusizana, unyakalale hahulu. Uhuweleze ka tabo, wena mwanaa Jerusalema wamusizana. Bona! Mulenaa hao utaha ku wena.+ Ki yalukile, mi utisa pu­luso,*Waikokobeza+ mi upahami fa mbongolo,Upahami fa pizi yamuu­na yamwana,* mwanaa mbongolo+ yamusali. 10  Nikazwisa koloi ya ndwa mwa EfraimiNi pizi mwa Jerusalema. Buta bwa ndwa bukazwisiwa. Mi ukashaela kozo kwa macaba;+Puso yahae ikakalela kwa liwate leliñwi kuisa ku leliñwiNi kuzwa kwa Nuka* kuisa kwa mafelelezo a lifasi.+ 11  Haili wena musali, ka mali a tumelelano yahao,Nikalukulula mapantiti bahao, nibazwise mwa musima osina mezi.+ 12  Hamukutele kwa sibaka sa silelezo, mina mapantiti babanani sepo.+Kacenu namibulelela, nili: ‘Wena musali, nika kukutiseza habeli+ zezwa mwa likezo zahao. 13  Kakuli nikaobamisa* Juda sina buta bwaka. Efraimi nika mueza lisho la mwa buta,Mi nikazusa bana bahao, wena Sione,Nikalwanisa bana bahao, wena naha ya Magerike,Mi nika kueza sina mukwale wa ndwalume.’ 14  Jehova ukabonwa fahalimwaa bona,Mi lisho lahae likazwa sina lumonyi. Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa ukaliza lunaka,+Mi ukazamaya mwa moya wa liñungwa wa kwa mboela. 15  Jehova wa limpi uka basileleza,Mi bakamiza ni kuhatelela macwe a mwa kafwi­lilo.+ Bakanwa ni kutaza lilata, inge babanwile waine;Mi bakatala sina mukeke,Sina makona a aletare.+ 16  Jehova Mulimu wabona uka bapilisa mwa lizazi leoSina mutapi wa batu bahae;+Kakuli bakaswana sina macwe abutokwa kwa kuwani ya bulena,* abenya fahalimwaa naha yahae.+ 17  Kakuli bunde bwahae ki bobutuna hahulu,+Mi wabuheha luli! Bubeke bukatabisa mitangana,Mi waine yenca ikatabisa balyanjo.”+

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “ki sibaka sa mapumulelo sa.”
Kamba “masabelo.”
Kamba mwendi, “fa liwate.”
Induna neli nduna wa lusika.
Kamba “mpi ya balibeleli.”
Kamba “muhateleli.”
Mwendi ili kutalusa manyando a sicaba sahae.
Kamba “mi utisa tulo mwa lindwa; mi upilisize.”
Kamba “mbongolo yamuu­na.”
Fo kikuli, Nuka ya Eufrati.
Linzwi ka linzwi, “nikahatikela.”
Kamba “mushukwe.”