Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Zakaria 8:1-23

LITABA ZE MWAHALI

 • Jehova ufa Sione kozo ni niti (1-23)

  • Jerusalema, “muleneñi wa niti” (3)

  • “Mubulelelane niti” (16)

  • Kuzwa fa kuitima lico ni kueza mukiti (18, 19)

  • ‘Haluyeñi luyo bata Jehova’ (21)

  • Baana baalishumi baswalelela kwa siapalo sa Mujuda (23)

8  Linzwi la Jehova wa limpi hape lataha, lali:  “Jehova wa limpi sabulela ki se, uli: ‘Nikatukufalelwa Sione ka tukufalelo yetuna,+ mi nika mutukufalelwa ka buhali bobutuna.’”  “Jehova sabulela ki se, uli: ‘Nikakutela kwa Sione+ ni kuyo yaha mwa Jerusalema;+ mi Jerusalema ukabizwa muleneñi wa niti,*+ mi lilundu la Jehova wa limpi likabizwa lilundu lelikenile.’”+  “Jehova wa limpi sabulela ki se, uli: ‘Baana babahulile ni basali babahulile bakaina hape mwa mapatelo a Jerusalema, yomuñwi ni yomuñwi inzaa sweli mulamu mwa lizoho lahae kabakala kusupala hahulu.*+  Mi mwa mapatelo a muleneñi kukatala bashimani ni basizana bababapalela mwateñi.’”+  “Jehova wa limpi sabulela ki se, uli: ‘Nihaike kuli mwa mazazi ao, taba ye ikabonahala kuba yetaata hahulu ku bo masiyaleti ba sicaba se, kana ikabonahala kuba yetaata hahulu ni ku na?’ kubulela Jehova wa limpi.”  “Jehova wa limpi sabulela ki se, uli: ‘Bona, nilamulela sicaba saka kwa linaha za kwa upa ni kwa wiko.*+  Mi nika batisa, mi bakapila mwa Jerusalema;+ mi bakaba sicaba saka, mi nikaba Mulimu wabona+ ka niti* ni ka kuluka.’”  “Jehova wa limpi sabulela ki se, uli: ‘Mazoho amina atiye,*+ mina babautwa cwale manzwi aazwa mwa milomo ya bapolofita,+ ona manzwi aswana anaabulezwi fa lizazi lekutomiwa mutomo wa ndu ya Jehova wa limpi ilikuli kuyahiwe tempele. 10  Kakuli nako yeo isika fita kale, nekusina lituwelo zeneelifiwa ku mutu kamba folofolo ya mwa naheñi;+ mi hakuna yanaakona kuzwa ni kutaha ka kozo bakeñisa sila, kakuli nenitahisize kuli mutu kaufela alwanise mwanahabo yena.’ 11  “‘Kono ka nako ya cwale, hanina kueza bo masiyaleti ba sicaba se, sina mwa mazazi a kwaikale,’+ kubulela Jehova wa limpi. 12  ‘Kakuli kukacalwa peu ya kozo; kota ya veine ikabeya miselo yayona mi lifasi likatahisa lukau lwalona,+ ni mahalimu akanelisa puka yaona; mi nikatahisa kuli bo masiyaleti ba sicaba se, bayole lika zeo kaufela.+ 13  Mi sina hane mubile nto yekutilwe mwahalaa macaba,+ mina ba ndu ya Juda ni ba ndu ya Isilaele, nika mipilisa, mi mukaba mbuyoti.+ Musike mwasaba!+ Mazoho amina atiye.’*+ 14  “Kakuli Jehova wa limpi sabulela ki se, uli: ‘“Sina hane niatuzi kumitahiseza ziyezi kabakala kuli bo kuku wamina neba nihalifisize,” kubulela Jehova wa limpi, “mi nenisika inyaza,+ 15  cwale ka nako ye, niatuzi kueza hande Jerusalema ni ba ndu ya Juda.+ Musike mwasaba!”’+ 16  “‘Ki ze lika zemuswanela kueza: Mubulelelane niti,+ mi likatulo za mwa minyako yamina libe zaniti ni zetahisa kozo.+ 17  Musike mwalelela babañwi ziyezi mwa lipilu zamina,+ mi musike mwalata kueza buitamo bwa buhata;+ kakuli zeo kaufela ki lika zenitoile,’+ kubulela Jehova.” 18  Linzwi la Jehova wa limpi hape lataha ku na, lali: 19  “Jehova wa limpi sabulela ki se, uli: ‘Kuitima lico kokuezwa mwa kweli yabune,+ kuitima lico kokuezwa mwa kweli yabuketalizoho,+ kuitima lico kokuezwa mwa kweli yabu 7,+ ni kuitima lico kokuezwa mwa kweli yabulishumi,+ ikaba linako za nyakalalo ni tabo ku ba ndu ya Juda—ili mikiti ya tabo.+ Ka mukwa ocwalo, mulate niti ni kozo.’ 20  “Jehova wa limpi sabulela ki se, uli: ‘Kaniti luli macaba ni babayahile mwa mileneñi yemiñata bakataha; 21  mi babayahile mwa muleneñi omuñwi bakaya ku babainzi mwa muleneñi omuñwi mi bakali: “Haluyeñi luyo kupa kuli Jehova alushemube* mi luyo bata Jehova wa limpi. Ni luna lwaya.”+ 22  Mi macaba amañata ni macaba amaata akataha kuto bata Jehova wa limpi mwa Jerusalema+ ni kukupa Jehova kuli abashemube.’* 23  “Jehova wa limpi sabulela ki se, uli: ‘Mwa mazazi ao, baana baalishumi babazwa mwa lipuo kaufela za macaba+ bakaswalelela, ki cwalo, bakaswalelela kwa siapalo* sa Mujuda,* inze bali: “Lubata kuya ni mina,+ kakuli luutwile kuli Mulimu uinzi ni mina.”’”+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “muleneñi osepahala.”
Linzwi ka linzwi, “kabakala mazazi amañata.”
Kamba “kuzwa kwa naha ya mapazulelo a lizazi ni kwa naha ya malikelelo a lizazi.”
Kamba “ka busepahali.”
Kamba “Mube ni bundume.”
Kamba “Mube ni bundume.”
Kamba “luyo nolofaza pata ya Jehova.”
Kamba “ni kunolofaza pata ya Jehova.”
Kamba “mungundo wa siapalo.”
Linzwi ka linzwi, “muu­na wa Mujuda.”