Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Zakaria 4:1-14

LITABA ZE MWAHALI

  • Pono 5: Matomelo a lilambi ni likota zepeli za olive (1-14)

    • ‘Haki ka maata, kono ki ka moya waka’ (6)

    • Musike mwakenda lizazi la makalelo a manyinyani (10)

4  Lingeloi lene libulela ni na lakuta mi lanizusa, sina mokuzusezwa mutu yalobezi.  Kiha lili ku na: “Ubonañi?” Cwale nabulela, nali: “Hamubone! Nibona matomelo a lilambi aezizwe feela ka gauda,+ mi fahalimwaa ona kunani mukeke. Kunani lilambi ze 7 fateñi,+ ki cwalo, ki lilambi ze 7, mi lilambi zeo zefahalimwaa ona, linani mipila ye 7.  Mi kwatukwaa ona, kunani likota zepeli za olive,+ yeñwi kwa bulyo bwa mukeke ni yeñwi kwa nzohoto.”  Cwale nabuza lingeloi lene libulela ni na, nali: “Muñaaka, lika ze litalusañi?”  Mi lingeloi lene libulela ni na, labuza, lali: “Kana hauzibi selitalusa lika zeo?” Naalaba, nali: “Hanizibi, muñaaka.”  Cwale lali ku na: “Ki se sabulela Jehova ku Zerubabele, uli: ‘“Haki ka mpi ya masole, kamba ka maata,+ kono ki ka moya+ waka,” kubulela Jehova wa limpi.  Ki wena mañi, wena lilundu lelituna? Ukafetuha naha yepatami*+ fapilaa Zerubabele.+ Mi yena ukazwisa licwe la fahalimu, batu inze bahuweleza bali: “Ki nto yetabisa! Ki nto yetabisa!”’”  Linzwi la Jehova hape lataha ku na, lali:  “Mazoho a Zerubabele ki ona aezize mutomo wa ndu+ ye, mi mazoho ahae kasibili aka ifeleleza.+ Mi mukaziba kuli ki Jehova wa limpi yanilumile ku mina. 10  Kakuli ki mañi yakendile lizazi la makalelo amanyinyani?*+ Kakuli bakanyakalala ni kubona muhala wa kumishalisa limota* o mwa lizoho la Zerubabele. Meeto a 7 ao ki ona meeto a Jehova atalima kafa ni kafa mwa lifasi kaufela.”+ 11  Kiha nimubuza, nali: “Likota za olive zepeli ze, zeinzi kwa bulyo ni kwa nzohoto ya matomelo a lilambi+ litalusañi?” 12  Namubuza lwabubeli, nali: “Mañata amabeli a mitainyana* ya likota za olive aasululela sitipwi-tipwi sa gauda mwa mipila yemibeli ya gauda, atalusañi?” 13  Cwale anibuza, ali: “Kana hauzibi selitalusa lika zeo?” Naalaba, nali: “Hanizibi, muñaaka.” 14  Ali: “Bao ki bona batoziwa bababeli babayemi kwatuko ni Mulena wa lifasi kaufela.”+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “libala.”
Kamba “lika zenyinyani?”
Linzwi ka linzwi, “licwe, tini.”
Fo kikuli, mitainyana yeshakatezi hahulu.