Mwa ku fumanela litaba ka bunolo

Mukete puo

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti

BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Zakaria 4:1-14

LITABA ZE MWAHALI

  • Pono 5: Matomelo a lilambi ni likota zepeli za olive (1-14)

    • ‘Haki ka maata, kono ki ka moya waka’ (6)

    • Musike mwakenda lizazi la makalelo a manyinyani (10)

4  Lingeloi lene libulela ni na lakuta mi lanizusa, sina mokuzusezwa mutu yalobezi.  Kiha lili ku na: “Ubonañi?” Cwale nabulela, nali: “Hamubone! Nibona matomelo a lilambi aezizwe feela ka gauda,+ mi fahalimwaa ona kunani mukeke. Kunani lilambi ze 7 fateñi,+ ki cwalo, ki lilambi ze 7, mi lilambi zeo zefahalimwaa ona, linani mipila ye 7.  Mi kwatukwaa ona, kunani likota zepeli za olive,+ yeñwi kwa bulyo bwa mukeke ni yeñwi kwa nzohoto.”  Cwale nabuza lingeloi lene libulela ni na, nali: “Muñaaka, lika ze litalusañi?”  Mi lingeloi lene libulela ni na, labuza, lali: “Kana hauzibi selitalusa lika zeo?” Naalaba, nali: “Hanizibi, muñaaka.”  Cwale lali ku na: “Ki se sabulela Jehova ku Zerubabele, uli: ‘“Haki ka mpi ya masole, kamba ka maata,+ kono ki ka moya+ waka,” kubulela Jehova wa limpi.  Ki wena mañi, wena lilundu lelituna? Ukafetuha naha yepatami*+ fapilaa Zerubabele.+ Mi yena ukazwisa licwe la fahalimu, batu inze bahuweleza bali: “Ki nto yetabisa! Ki nto yetabisa!”’”  Linzwi la Jehova hape lataha ku na, lali:  “Mazoho a Zerubabele ki ona aezize mutomo wa ndu+ ye, mi mazoho ahae kasibili aka ifeleleza.+ Mi mukaziba kuli ki Jehova wa limpi yanilumile ku mina. 10  Kakuli ki mañi yakendile lizazi la makalelo amanyinyani?*+ Kakuli bakanyakalala ni kubona muhala wa kumishalisa limota* o mwa lizoho la Zerubabele. Meeto a 7 ao ki ona meeto a Jehova atalima kafa ni kafa mwa lifasi kaufela.”+ 11  Kiha nimubuza, nali: “Likota za olive zepeli ze, zeinzi kwa bulyo ni kwa nzohoto ya matomelo a lilambi+ litalusañi?” 12  Namubuza lwabubeli, nali: “Mañata amabeli a mitainyana* ya likota za olive aasululela sitipwi-tipwi sa gauda mwa mipila yemibeli ya gauda, atalusañi?” 13  Cwale anibuza, ali: “Kana hauzibi selitalusa lika zeo?” Naalaba, nali: “Hanizibi, muñaaka.” 14  Ali: “Bao ki bona batoziwa bababeli babayemi kwatuko ni Mulena wa lifasi kaufela.”+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “libala.”
Kamba “lika zenyinyani?”
Linzwi ka linzwi, “licwe, tini.”
Fo kikuli, mitainyana yeshakatezi hahulu.