Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Zakaria 14:1-21

LITABA ZE MWAHALI

 • Kutula kwa bulapeli bwa niti (1-21)

  • Lilundu la Likota za Olive likapazuha fahali (4)

  • Jehova ukaba alimuñwi, ni libizo lahae likaba lililiñwi (9)

  • Koto ya babalwanisa Jerusalema (12-15)

  • Kueza Mukiti wa Minganda (16-19)

  • Poto kaufela ikaba yekenile ku Jehova (20, 21)

14  “Bona! Lizazi lataha, ili lizazi la Jehova, muta zehapilwe ku wena* likaabelwa mwahalaa hao.  Nikakubukanya macaba kaufela kulwanisa Jerusalema ka ndwa; mi muleneñi ukahapiwa mi bakaamuha batu lika ze mwa mandu abona mi basali bakaswalwa likalala. Mi hafu ya muleneñi ikaiswa mwa buhapiwa, kono bo masiyaleti ba sicaba habana kubulaiwa mwa muleneñi.  “Jehova ukazwa kuyo lwanisa macaba+ ao sina mwalwanela fa lizazi la ndwa.+  Ka lizazi leo, mahutu ahae akayema fa Lilundu la Likota za Olive,+ lelitalimezi kwa Jerusalema kwa upa; mi Lilundu la Likota za Olive likapazuha fahali, kuzwa kwa upa* kuya kwa wiko,* ili kueza musindi omutuna hahulu; mi hafu ya lilundu ikaya kwa mutulo, mi hafu yeñwi ikaya kwa mboela.  Mukabalehela kwa musindi wa malundu aka, kakuli musindi wa malundu ukayo fita ni kwa Azele. Mukatokwa kubaleha, sina hane mubalehile kabakala zikinyeho mwa mazazi a Mulena Oziasi wa Juda.+ Jehova Mulimu waka ukataha, mi babakenile kaufela bakaba ni yena.+  “Ka lizazi leo, hakuna kuba ni liseli lelibenya+—lika likahazela.*  Mi likaba lizazi lelibizwa kuli ki la Jehova.+ Fa lizazi leo, hakuna kuba musihali kamba busihu; mi ka nako ya manzibwana kukaba ni liseli.  Fa lizazi leo, mezi apilisa+ akabuba kuzwa mwa Jerusalema,+ hafu yaona ikabubela kwa liwate la kwa upa*+ mi hafu yeñwi yaona ikabubela kwa liwate la kwa wiko.*+ Kukaezahala cwalo ka nako ya litabula ni ka nako ya maliha.  Mi Jehova ukaba Mulena wa lifasi kaufela.+ Ka lizazi leo, Jehova ukaba alimuñwi,+ ni libizo lahae likaba lililiñwi.+ 10  “Naha kaufela ikaswana sina ya Araba,+ kuzwa kwa Geba+ kuya kwa Rimoni+ kwa mboela wa Jerusalema; mi Jerusalema ukapahamiswa ni kuyahiwa mwa sibaka sahae,+ kuzwa kwa Munyako wa Benjamine+ kuya cwalo kuyo fita kwa sibaka sa Munyako Wapili, kuya cwalo kuyo fita kwa Munyako wa Mwa Kona, ni kuzwa kwa Tawala ya Hananele+ kuya cwalo kuyo fita kwa lilubelo za waine* za mulena. 11  Mi batu bakayaha mwateñi; hakusana kuba ni sikuto sa sinyeho+ mwateñi, mi batu babaka yaha mwa Jerusalema bakapila mwa buiketo.+ 12  “Mi ye ki yona koto yeo Jehova akanata ka yona macaba kaufela alwanisa Jerusalema:+ Nama ya mibili yabona ikabola inze bayemi ka mahutu abona, meeto abona akabolela mwa misima yaona, mi malimi abona akabolela mwa milomo yabona. 13  “Ka lizazi leo, Jehova ukatahisa kuli balyangane hahulu mwahalaa bona; mi yomuñwi ni yomuñwi ukaswala lizoho la mwanahabo yena, mi lizoho lahae likalwanisa lizoho la mwanahabo yena.*+ 14  Juda ni yena ukayo lwana ndwa kwa Jerusalema; mi sifumu sa macaba kaufela apotolohile sikakubukanyiwa hamoho, ili gauda ni silivera ni liapalo, mwa buñata bwa­zona.+ 15  “Mi koto yeswana ni yona ikatahela lipizi, limbongolo za mufuta omuñwi,* likamele, limbongolo, ni limunanu kaufela ze mwa mafulo ao. 16  “Mutu kaufela yakasiyala kubabazwa mwa macaba kaufela ataha kuto lwanisa Jerusalema, ukakambamanga silimo ni silimo+ kuyo kubamela* Mulena, yena Jehova wa limpi,+ ni kuyo eza Mukiti wa Minganda.*+ 17  Kono haiba mutu mwahalaa mabasi a mwa lifasi ahana kuya kwa Jerusalema kuyo kubamela Mulena, yena Jehova wa limpi, hakuna pula yekanela mwa sibaka sahae.+ 18  Mi haiba lubasi lwa Egepita lusakambami ni kutaha, hakuna pula yekanela mwa sibaka sabona. Kono Jehova uka banata ka koto yanata ka yona macaba asakambami kuto eza Mukiti wa Minganda. 19  Yeo ki yona yekaba koto ya sibi sa Egepita ni sibi sa macaba kaufela aasika kambama kuto eza Mukiti wa Minganda. 20  “Ka lizazi leo, manzwi a li ‘Kukena ki kwa Jehova!’+ akañolwa fa milangu ya lipizi. Mi lipoto za kuapehela*+ ze mwa ndu ya Jehova likaswana ni mikeke ya kwiti+ ye fapilaa aletare. 21  Mi poto kaufela ya kuapehela* mwa Jerusalema ni mwa Juda ikaba yekenile mi ikaba ya Jehova wa limpi, mi kaufela babafa matabelo bakataha kuto itusisa zeñwi zazona kwa kuapeha. Ka lizazi leo, hakusana kuba ni Mukanana* mwa ndu ya Jehova wa limpi.”+

Litaluso ze kwatasi

Fo kikuli, muleneñi obulezwi mwa timana 2.
Kamba “kwa mapazulelo a lizazi.”
Linzwi ka linzwi, “kwa liwate.”
Kamba “likapalelwa kushenya,” inge zeandilwe silami.
Fo kikuli, Liwate Lelishwile.
Fo kikuli, Liwate la Mediteranea.
Kamba “lilubelo.”
Kamba “muu­na ukalwanisa muu­na yomuñwi.”
Fo kikuli, mambema. Linzwi la Siheberu litalusa folofolo yepepilwe ki mbongolo ni pizi.
Kamba “kuyo lapela.”
Kamba “Litebule za Swalelele.”
Kamba “poto ya mulomo omutuna.”
Kamba “poto ya mulomo omutuna.”
Kamba mwendi, “mulekisi.”