Mwa ku fumanela litaba ka bunolo

Mukete puo

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti

BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Zakaria 13:1-9

LITABA ZE MWAHALI

  • Kuzwisiwa kwa milimu ya maswaniso ni bapolofita ba buhata (1-6)

    • Bapolofita ba buhata bakaswaba (4-6)

  • Mulisana ukabulaiwa (7-9)

    • Kalulo yabulaalu ikakeniswa (9)

13  “Ka lizazi leo, lisima likakwalulelwa ba ndu ya Davida ni babayahile mwa Jerusalema kuli kukeniswe sibi ni masila.+  “Ka lizazi leo,” kubulela Jehova wa limpi, “nikafelisa mabizo a milimu ya maswaniso mwa naha,+ mi haisana kuhupulwa; mi nikazwisa bapolofita+ ni moya omasila mwa naha.  Mi haiba mutu apolofita hape, bo ndatahe ni bo mahe baba mupepile, bakali ku yena: ‘Hauna kupila, kakuli ubulezi buhata ka libizo la Jehova.’ Mi bo ndatahe ni bo mahe baba mupepile baka mutaba kabakala kuli naapolofita.+  “Ka lizazi leo, yomuñwi ni yomuñwi wa bapolofita ukaswabiswa ki pono yahae hakapolofita; mi haana kuapala siapalo sa bupolofita sa boya+ kuli apume.  Mi ukabulela kuli: ‘Hani mupolofita. Ni mulimi, kakuli nenilekilwe ki muuna yomuñwi hane nili mwanana.’  Mi haiba abuziwa ki mutu kuli: ‘Litombo zemwahalaa maheta ahao* ki zañi?’ ukaalaba, ali: ‘Ze ki litombo zene niholofalizwe mwa ndu ya balikani baka.’”*   “Wena mukwale, uzuhe, mi ulwanise mulisana+ waka, Ulwanise mutu yali mulikanaaka,” kubulela Jehova wa limpi. “Ubulaye mulisana,+ mi mutapi* ukahasana;+ Mi nikalibisa lizoho laka kulwanisa batu babasi ba butokwa.”   “Mi mwa naha kaufela,” kubulela Jehova, “Likalulo zepeli za mwateñi likabulaiwa ni kuyundiswa;* Mi kalulo yabulaalu ikasiiwa mwateñi.   Mi nikafitisa kalulo yabulaalu mwa mulilo; Mi nika bakenisa sina mokukenisezwa silivera, Ni kubalika sina mokulikelwa gauda.+ Bakabiza libizo laka, Mi nika baalaba. Nikali: ‘Ki sicaba saka,’+ Mi bona bakali: ‘Jehova ki Mulimu waluna.’”

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “mwahalaa mazoho ahao.” Fo kikuli, fa sifuba kamba kwa mukokoto.
Kamba “baba nilata.”
Kamba “lingu.”
Kamba “kushwa.”