Mwa ku fumanela litaba ka bunolo

Mukete puo

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti

BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

ZAKARIA

Zakaria—Litaba ze Mwahali

 • 1

  • Pizo ya kukutela ku Jehova (1-6)

   • ‘Hamukutele ku na mi nikakutela ku mina’ (3)

  • Pono 1: Bapahami ba lipizi babane (7-17)

   • “Jehova hape ukaomba-omba Sione” (17)

  • Pono 2: Manaka amane ni batu babane bane bali likwala za misebezi ya mazoho (18-21)

 • 2

  • Pono 3: Muuna yasweli muhala wa kumishalisa (1-13)

   • Jerusalema wamishalwa (2)

   • Jehova, “limota la mulilo leli mupotolohile” (5)

   • Kuswala taku ya liito la Mulimu (8)

   • Macaba amañata akataha ku Jehova (11)

 • 3

  • Pono 4: Liapalo za muprisita yapahami zayoliswa (1-10)

   • Satani ulwanisa Joshua Muprisita Yapahami (1)

   • ‘Nikatisa mutangaaka Lituhela!’ (8)

 • 4

  • Pono 5: Matomelo a lilambi ni likota zepeli za olive (1-14)

   • ‘Haki ka maata, kono ki ka moya waka’ (6)

   • Musike mwakenda lizazi la makalelo a manyinyani (10)

 • 5

  • Pono 6: Muputo ofufa (1-4)

  • Pono 7: Sikotolo sa efa (5-11)

   • Musali yamwahali yabizwa Bumaswe (8)

   • Sikotolo siiswa kwa Shinari (9-11)

 • 6

  • Pono 8: Likoloi zeene (1-8)

  • Lituhela ukaba mulena ni muprisita (9-15)

 • 7

  • Jehova unyaza batu babaitima lico ka bupumi (1-14)

   • “Kana luli nemuitimile lico kabakala ka?” (5)

   • ‘Mupilisane ni babañwi ka kuya ka niti ya taba, ka lilato lelisa feli, ni ka sishemo’ (9)

 • 8

  • Jehova ufa Sione kozo ni niti (1-23)

   • Jerusalema, “muleneñi wa niti” (3)

   • “Mubulelelane niti” (16)

   • Kuzwa fa kuitima lico ni kueza mukiti (18, 19)

   • ‘Haluyeñi luyo bata Jehova’ (21)

   • Baana baalishumi baswalelela kwa siapalo sa Mujuda (23)

 • 9

  • Katulo ya Mulimu kwa linaha zeli mabapa (1-8)

  • Kutaha kwa mulena wa Sione (9, 10)

   • Mulena yaikokobeza upahami fa mbongolo (9)

  • Batu ba Jehova bakalukululwa (11-17)

 • 10

  • Hamukupe Jehova kuli anelise pula, isiñi milimu ya buhata (1, 2)

  • Jehova ukopanya batu bahae (3-12)

   • Muuna wabutokwa ku ba ndu ya Juda (3, 4)

 • 11

  • Zetahiswa ki kuhana mulisana wa niti wa Mulimu (1-17)

   • “Ulise mutapi wa lingu zenelukiselizwe kubulaiwa” (4)

   • Milamu yemibeli: Bunde ni Swalisano (7)

   • Lituwelo za mulisana: Lishekele za silivera ze 30 (12)

   • Masheleñi anepezwi mwa sibulukelo sa bufumu (13)

 • 12

  • Jehova ulamulela Juda ni Jerusalema (1-9)

   • Jerusalema, “licwe lelibukiti” (3)

  • Kulila yatabilwe (10-14)

 • 13

  • Kuzwisiwa kwa milimu ya maswaniso ni bapolofita ba buhata (1-6)

   • Bapolofita ba buhata bakaswaba (4-6)

  • Mulisana ukabulaiwa (7-9)

   • Kalulo yabulaalu ikakeniswa (9)

 • 14

  • Kutula kwa bulapeli bwa niti (1-21)

   • Lilundu la Likota za Olive likapazuha fahali (4)

   • Jehova ukaba alimuñwi, ni libizo lahae likaba lililiñwi (9)

   • Koto ya babalwanisa Jerusalema (12-15)

   • Kueza Mukiti wa Minganda (16-19)

   • Poto kaufela ikaba yekenile ku Jehova (20, 21)