Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Buka ya Zakaria

Chapters

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Litaba ze Mwahali

 • 1

  • Pizo ya kukutela ku Jehova (1-6)

   • ‘Hamukutele ku na mi nikakutela ku mina’ (3)

  • Pono 1: Bapahami ba lipizi mwahalaa likota za miritele (7-17)

   • “Jehova hape ukaomba-omba Sione” (17)

  • Pono 2: Manaka amane ni batu babane bane bali likwala za misebezi ya mazoho (18-21)

 • 2

  • Pono 3: Muuna yasweli muhala wa kumishalisa (1-13)

   • Jerusalema wamishalwa (2)

   • Jehova, “limota la mulilo leli mupotolohile” (5)

   • Kuswala taku ya liito la Mulimu (8)

   • Macaba amañata akataha ku Jehova (11)

 • 3

  • Pono 4: Liapalo za muprisita yapahami zayoliswa (1-10)

   • Satani ulwanisa Joshua Muprisita Yapahami (1)

   • ‘Nikatisa mutangaaka Lituhela!’ (8)

 • 4

  • Pono 5: Matomelo a lilambi ni likota zepeli za olive (1-14)

   • ‘Haki ka maata, kono ki ka moya waka’ (6)

   • Musike mwakenda lizazi la makalelo a manyinyani (10)

 • 5

  • Pono 6: Muputo ofufa (1-4)

  • Pono 7: Sikotolo sa efa (5-11)

   • Musali yamwahali yabizwa Bumaswe (8)

   • Sikotolo siiswa kwa Shinari (9-11)

 • 6

  • Pono 8: Likoloi zeene (1-8)

  • Lituhela ukaba mulena ni muprisita (9-15)

 • 7

  • Jehova unyaza batu babaitima lico ka bupumi (1-14)

   • “Kana luli nemuitimile lico kabakala ka?” (5)

   • ‘Mupilisane ni babañwi ka kuya ka niti ya taba, ka lilato lelisa feli, ni ka sishemo’ (9)

 • 8

  • Jehova ufa Sione kozo ni niti (1-23)

   • Jerusalema, “muleneñi wa niti” (3)

   • “Mubulelelane niti” (16)

   • Kuzwa fa kuitima lico ni kueza mukiti (18, 19)

   • ‘Haluyeñi luyo bata Jehova’ (21)

   • Baana baalishumi baswalelela kwa siapalo sa Mujuda (23)

 • 9

  • Katulo ya Mulimu kwa linaha zeli mabapa (1-8)

  • Kutaha kwa mulena wa Sione (9, 10)

   • Mulena yaikokobeza upahami fa mbongolo (9)

  • Batu ba Jehova bakalukululwa (11-17)

 • 10

  • Hamukupe Jehova kuli anelise pula, isiñi milimu ya buhata (1, 2)

  • Jehova ukopanya batu bahae (3-12)

   • Muuna wabutokwa ku ba ndu ya Juda (3, 4)

 • 11

  • Zetahiswa ki kuhana mulisana wa niti wa Mulimu (1-17)

   • “Ulise mutapi wa lingu zenelukiselizwe kubulaiwa” (4)

   • Milamu yemibeli: Bunde ni Swalisano (7)

   • Lituwelo za mulisana: Lishekele za silivera ze 30 (12)

   • Masheleñi anepezwi mwa sibulukelo sa bufumu (13)

 • 12

  • Jehova ulamulela Juda ni Jerusalema (1-9)

   • Jerusalema, “licwe lelibukiti” (3)

  • Kulila yatabilwe (10-14)

 • 13

  • Kuzwisiwa kwa milimu ya maswaniso ni bapolofita ba buhata (1-6)

   • Bapolofita ba buhata bakaswaba (4-6)

  • Mulisana ukabulaiwa (7-9)

   • Kalulo yabulaalu ikakeniswa (9)

 • 14

  • Kutula kwa bulapeli bwa niti (1-21)

   • Lilundu la Likota za Olive likapazuha fahali (4)

   • Jehova ukaba alimuñwi, ni libizo lahae likaba lililiñwi (9)

   • Koto ya babalwanisa Jerusalema (12-15)

   • Kueza Mukiti wa Minganda (16-19)

   • Poto kaufela ikaba yekenile ku Jehova (20, 21)