Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Tite 3:1-15

LITABA ZE MWAHALI

  • Kuipeya kwatasi ka swanelo (1-3)

  • Muitukiseze misebezi yeminde (4-8)

  • Muhane likañi lelisina tuso ni tukwata totulatelela batu (9-11)

  • Litaelo za ka butu ni litumeliso (12-15)

3  Uzwelepili kubahupulisa kuli baipeye kwatasi mi bautwe milonga ni bazamaisi,+ babe babaitukiselize musebezi kaufela omunde,  basike babulela maswe mutu ufi kamba ufi, basike baba ba likomano, kono babe ni kutwisiso,+ inze babonisa bunolo kwa batu kaufela.+  Kakuli nihaiba luna nelusina ngana sapili, nelusa utwi, nelukeluswa, inze luli batanga ba litakazo ni minyaka yeshutana-shutana, nelupila mwa bumaswe ni muna, nelunyenyisa, nelutoyana.  Kono sishemo sa Mupilisi waluna, Mulimu,+ ni lilato lahae kwa batu hane libonahezi  (isiñi kabakala kuli neluezize musebezi ufi kamba ufi olukile,+ kono kabakala sishemo sahae),+ alupilisa ka kutapiswa kwaluna kone kulufile bupilo+ ni ka kuluuncafaza ka moya okenile.+  Naalusululezi moya wahae ka buñata ka Jesu Kreste Mupilisi waluna,+  kuli hase lubeilwe kuba babalukile ka sishemo sahae,+ lukone kuyola saanda+ kulikana ni sepo ya bupilo bobusa feli.+  Manzwi a ki a niti, mi nibata kuli uzwelepili kukoñomeka litaba ze, ilikuli babalumezi ku Mulimu baise minahano yabona kwa kueza misebezi yeminde. Lika zeo ki zende mi litusa batu.  Kono usike waikenya mwa likañi lelisina tuso ni litaba za masika ni likomano ni lindwa ka za Mulao, kakuli halitusi sesiñwi mi ki za mbango.+ 10  Haili mutu yasusueza tukwata totulatelela batu,+ umutokolomohe+ hase umuelelize* lwapili ni lwabubeli,+ 11  ka kuziba kuli mutu yacwalo ukeluhile mwa nzila mi ueza sibi mi uikatuzi ili yena. 12  Hanika kulumela Artema kamba Tikiko,+ ueze moukonela kaufela kutaha ku na kwa Nikopolisi, kakuli ki kona konilelile kuina kufitela maliha afela. 13  Ubone teñi kuli wafa Zenasi, caziba wa Mulao, ni Apolosi lika zebatokwa, kuli basike batokwa sesiñwi mwa musipili wabona.+ 14  Kono batu baluna ni bona baswanela kuituta kuzwelapili kueza misebezi yeminde kuli bakone kufumana zebatokwa hahulu,+ ilikuli basike basiyala basabeyi miselo.+ 15  Beniinzi ni bona kaufela bakulumelisa. Unilumeliseze baba lulata mwa tumelo. Haike sishemo sa Mulimu sibe ni mina kaufela.

Litaluso ze kwatasi

Kamba “hase umulemusize.”