Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Tite 1:1-16

LITABA ZE MWAHALI

  • Litumeliso (1-4)

  • Tite akete baana-bahulu mwa Kreta (5-9)

  • Munyaze baipanguli (10-16)

1  Na Paulusi, mutangaa Mulimu ni muapositola wa Jesu Kreste ka kuya ka tumelo ya baketiwa ba Mulimu ni zibo yenepahezi ya niti yezamaelela ni kusepahala ku Mulimu  ni yetomile fa sepo ya bupilo bobusa feli,+ ili bo Mulimu, yasakoni kupuma,+ naasepisize kale ko;  kono ka nako yahae yetomilwe, naazibahalize linzwi lahae ka musebezi wa kukutaza one nifilwe+ ka kuya ka taelo ya Mupilisi waluna, yena Mulimu;  niñolela Tite, mwanaka luli yo tumelo yahae ilumelelana ni yaka, nili: Haike sishemo ni kozo yezwa ku Mulimu Ndate ni Kreste Jesu Mupilisi waluna libe ni wena.  Neni kusiile mwa Kreta kuli uhakulule lika zenesika luka* ni kuketa baana-bahulu mwa muleneñi omuñwi kuya kuomuñwi, sina mone nikulaelezi kuli:  haiba kunani muuna yasanyazahali, wa musali alimuñwi, yanani bana babalumela babasa zibahali ka kuipilela mutakafululele kamba ka kuipangula.+  Kakuli ka kuba sikombwa sa Mulimu, muokameli ulukela kuba mutu yasanyazahali, isiñi yaitata,+ isiñi wa kacimacima,+ isiñi cakolwa, isiñi wa lindwa,* isiñi yanani mukwañuli wa kuipumanela lika ka kusasepahala,  kono ibe yalata kuamuhela baenyi,+ yalata bunde, yanahana hande,+ yalukile, yasepahala,+ yaiswala,+  yakumalela linzwi lelisepahala* inze aluta ka bukwala,+ kuli akone kususueza* ka tuto yende*+ ni kukalimela+ babahanyeza. 10  Kakuli kunani baipanguli babañata, bababulela zesina tuso, ni bapumi, sihulu bona babañañelela mupato.+ 11  Kwaswanela kutiba milomo yabona, kakuli batu bao luli bazwelapili kufokolisa tumelo ya mabasi kaufela ka kuluta lika zebasa swaneli kuluta ka kubata kuipumanela lika ka nzila yesasepahali. 12  Yomuñwi wa ku bona, mupolofita wabona luli, naaize: “Makreta kamita ki mahata, ki libatana zeholofaza, ki baci babasa sebezi.” 13  Bupaki bo ki bwa niti. Ka lona libaka leo, uzwelepili kubakalimela hahulu, kuli batiye mwa tumelo, 14  basaisi pilu kwa matangu a Majuda ni milao ya batu babahana niti. 15  Lika kaufela likenile kwa batu babakenile;+ kono ku babasilafezi ni babasina tumelo hakuna sesikenile, kakuli minahano yabona ni mazwalo abona lisilafezi.+ 16  Babulela fapilaa nyangela kuli baziba Mulimu, kono bamulatula ka misebezi yabona,+ kakuli ki babanyenyisa ni babasa utwi mi habaswaneli musebezi ufi kamba ufi omunde.

Litaluso ze kwatasi

Kamba “zenesika kwanelela.”
Kamba “yanata batu.”
Kamba “taba ya niti.”
Kamba “kueleza.”
Kamba “yetusa.”