Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti

BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Sinulo 4:1-11

LITABA ZE MWAHALI

  • Pono yebonisa Jehova mwa lihalimu (1-11)

    • Jehova uinzi mwa lubona lwahae (2)

    • Baana-bahulu ba 24 mwa mabona (4)

    • Libupiwa zepila zeene (6)

4  Zeo halifelile, natalima, mi nabona sikwalo sesikwaluhile mwa lihalimu, mi linzwi lapili lene niutwile neliswana inge la tolombita, inze libulela ku na, lili: “Kambamela kwanu, mi nika kubonisa lika zelukela kuezahala.”  Honafo, hamulaho wa zeo, naipumana mwa maata a moya okenile, mi nabona lubona loluinzi mwa sibaka salona mwa lihalimu, mi nekunani yanaainzi mwa lubona lo.+  Mi yainzi, naabonahala inge licwe la jaspe+ ni licwe la sardiyo,* mi lubona nelupotolohilwe ki nambwamutalati yanaabonahala inge emeralda.+  Lubona nelupotolohilwe ki mabona a 24, mi mwa mabona ao nekuinzi baana-bahulu ba 24+ babaapezi liapalo zesweu, mi kwa litoho zabona nebaapezi likuwani za bulena za gauda.  Mwa lubona nekuzwa lumonyi+ lwa pula ni manzwi ni mishika;+ mi nekunani lilambi ze 7 za mulilo zenetuka fapilaa lubona, mi zeo liyemela mioya ya Mulimu ye 7.+  Fapilaa lubona nekunani nto yeswana ni liwate lene libonahala inge gilasi,+ sina kristale. Fahalaa lubona, ni kulupotoloha, nekunani libupiwa zepila zeene+ zenetezi meeto kwapili ni kwamulaho.  Sibupiwa sesipila sapili nesiswana ni tau,+ mi sibupiwa sesipila sabubeli nesiswana ni pohwana,+ mi sibupiwa sesipila sabulaalu+ nesinani pata yeswana ni ya mutu, mi sibupiwa sesipila sabune+ nesiswana ni mbande yefufa.+  Haili libupiwa zepila zeene zeo, sesiñwi ni sesiñwi sazona nesinani mafufa a 6; nelitezi meeto kupotoloha mubili wazona kaufela ni kwatasi.+ Mi musihali ni busihu, neliswalelela kubulela lili: “Ki yakenile, ki yakenile, ki yakenile Jehova*+ Mulimu, Yamaata Kaufela, yena yanaali teñi ni yaliteñi ni yataha.”+  Nako kaufela libupiwa zeo hane lifa kanya ni likute ni buitumelo ku yainzi mwa lubona, Yena yapila kamita ni kuya kuile,+ 10  baana-bahulu ba 24+ bawa ka mañwele fapilaa Yainzi mwa lubona ni kulapela yapila kamita ni kuya kuile, mi banepela likuwani zabona za bulena fapilaa lubona, inze bali: 11  “Waswanela, wena Jehova* Mulimu waluna, kufiwa kanya+ ni likute+ ni maata,+ kakuli neubupile lika kaufela,+ mi ki kabakala tato yahao hane libile teñi ni hane libupilwe.”

Litaluso ze kwatasi

Kamba “licwe la butokwa lelifubelu.”