Mwa ku fumanela litaba ka bunolo

Mukete puo

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti

BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Sinulo 20:1-15

LITABA ZE MWAHALI

  • Satani utamiwa ka lilimo ze 1,000 (1-3)

  • Babusi bababusa ni Kreste ka lilimo ze 1,000 (4-6)

  • Satani walukululwa, kihona ayundiswa (7-10)

  • Babashwile baatulwa fapilaa lubona lolusweu (11-15)

20  Mi nabona lingeloi lelituluka kuzwa kwa lihalimu inze lisweli sinotolo sa mukoti+ ni liwenge lelituna mwa lizoho lalona.  Laswala drakoni,+ noha yakale,+ yena Diabulosi+ ni Satani,+ mi lamutama ka lilimo ze 1,000.  Mi lamunepela mwa mukoti+ mi laukwala ni kuutiisa ka liswayo, kuli asike akelusa macaba hape kufitela lilimo ze 1,000 lifela. Hamulaho wa zeo ulukela kulukululwa ka nakonyana.+  Mi nabona mabona, mi bane bainzi ku ona nebafilwe maata a kuatula. Ki cwalo, neniboni mioyo* ya bane babulailwe* kabakala bupaki bwa Jesu bone bafile ni kabakala kubulela za Mulimu, ni bane basika lapela sibatana kamba siswaniso sasona mi nebasika amuhela liswayo fa pata yabona ni fa lizoho labona.+ Mi nebazuhile ni kubusa sina malena hamoho ni Kreste+ ka lilimo ze 1,000.  (Bafu+ kaufela babasiyezi nebasika zuha kufitela lilimo ze 1,000 lifela.) Yeo ki yona zuho yapili.+  Banani tabo mi ki babakenile batu kaufela babaka ba mwa zuho yapili;+ lifu labubeli+ halina maata fahalimwaa bona,+ kono bakaba baprisita+ ba Mulimu ni ba Kreste, mi bakabusa sina malena hamoho ni yena ka lilimo ze 1,000.+  Cwale lilimo ze 1,000 lisafela feela, Satani ukalukululwa mwa tolongo yahae,  mi ukazwa kuyo kelusa macaba a mwa maneku amane a lifasi, Gogo ni Magogo, kubakubukanyeza kwa ndwa. Palo ya bao ilikana ni mushabati wa liwate.  Mi baya mwa lifasi kaufela mi baambeka mafulo a babakenile ni muleneñi olatwa. Kono mulilo wazwa kwa lihalimu mi wato baciseleza.+ 10  Mi Diabulosi yanaa bakelusa anepelwa mwa lisa la mulilo ni sulufula, mone kuinzi kale sibatana+ ni mupolofita wa buhata;+ mi bakatukufazwa* musihali ni busihu kamita ni kuya kuile. 11  Mi nabona lubona lolutuna lolusweu ni Yainzi mwateñi.+ Lifasi ni lihalimu zasaba fapilaa hae,+ mi nelisika fumanelwa sibaka sazona. 12  Mi nabona babashwile, babatuna ni babanyinyani, inze bayemi fapilaa lubona, mi miputo neiapuzwi. Kono kwaapulwa muputo omuñwi; ki muputo wa bupilo.+ Babashwile nebaatuzwi kulikana ni zeñozwi mwa miputo ka kuya ka likezo zabona.+ 13  Mi liwate lakutisa bafu baba ku lona, ni lifu ni Libita* zakutisa bafu baba ku zona, mi baatulwa yomuñwi ni yomuñwi ka kuya ka likezo zahae.+ 14  Mi lifu ni Libita* zanepelwa mwa lisa la mulilo.+ Lisa leo litalusa lifu labubeli,+ lona lisa la mulilo.+ 15  Hape mutu kaufela yanaasika fumanwa añozwi mwa buka ya bupilo+ anepelwa mwa lisa la mulilo.+

Litaluso ze kwatasi

Mubone Litaluso za Manzwi ni litaluso ze kwatasi kwa Sin 6:9.
Linzwi ka linzwi, “bane babulailwe ka capu.”
Kamba “bakaswalwa; bakakenywa mwa tolongo.”
Kamba “Hadesi,” fo kikuli, sibaka sa swanisezo sa babashwile. Mubone Litaluso za Manzwi.
Kamba “Hadesi,” fo kikuli, sibaka sa swanisezo sa babashwile. Mubone Litaluso za Manzwi.