Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Ruti 4:1-22

4  Cwale Boazi aya kwa munyako wa muleneñi+ mi ayo ina kwateñi. Mi hamubone! Muliululi yanaabulezwi ki Boazi+ afita. Boazi kihaa li ku yena: “Ngete, hakutahe kwanu uto ina fa.” Yo aya mi ayo ina.  Cwale Boazi aanga baalishumi kwa baana-bahulu ba muleneñi,+ mi ali ku bona: “Hamuine fa.” Kiha baina.  Cwale Boazi abulelela muliululi yo,+ ali: “Naomi ukutile kuzwa kwa naha ya Moabi,+ ulekisa simu yeneli ya mwanahabo luna Elimeleki.+  Cwale nenibona kuli niswanela kukuzibisa ni kukubulelela kuli: ‘Uleke simu ye, fapilaa babayahile mwa muleneñi ni baana-bahulu ba sicaba sahesu.+ Haiba walata kuileka, uileke. Kono haiba usa ileki, unizibise, kakuli ki wena pili yanani tukelo ya kuileka, mi kuzwa ku wena, ki na.’” Yo amualaba, ali: “Naitakaleza kuileka.”+  Mi Boazi ali: “Zazi leuka leka simu ku Naomi, hape uka ileka ni ku Ruti wa Mumoabi, yena musali yashwezwi ki muunaa hae, ilikuli libizo la muunaa hae yashwile likutisezwe fa saanda sahae.”+  Muliululi yo kihaa mualaba, ali: “Hanikoni kuileka, kakuli nikasuhana nasinya saanda saka. Hakuitekele yona ka kuitusisa tukelo yaka ya kuileka, kakuli na hanikoni kuileka.”  Cwale kwakale mwa Isilaele nekunani mukwa wo, one uama tukelo ya kuleka ni kucincana lika, ili one utiisa tumelelano ya tekisano ifi kamba ifi: Mutu naatokwa kutubula sikatulo sahae+ ni kusifa yaeza tumelelano ni yena, mi wo neli ona mukwa wa kutiisa ka ona tumelelano* mwa Isilaele.  Ka mukwa ocwalo, muliululi hanaabulelezi Boazi kuli: “Hakuitekele yona,” atubula sikatulo sahae.  Cwale Boazi abulelela baana-bahulu ni sicaba kaufela, ali: “Kacenu mu lipaki+ za kuli nileka ku Naomi lika kaufela zanaaluwile Elimeleki ni lika kaufela zeneluwilwe ki Kilyoni ni Mahaloni. 10  Hape niinga Ruti wa Mumoabi, musalaa Mahaloni, kuli abe musalaaka ilikuli libizo la muuna yashwile likutisezwe fa saanda sahae,+ kuli libizo la muuna yashwile yo lisike lafela mwahalaa banabahabo yena ni mwa muleneñi* wahabo yena. Mu lipaki kacenu.”+ 11  Batu kaufela bane bali kwa munyako wa muleneñi ni baana-bahulu bali: “Lu lipaki! Haike Jehova atahise kuli musali yo yakena mwa ndu yahao abe sina Rahele ni Lea, basali bane bayahile ndu ya Isilaele.+ Haike zahao likonde mwa Efrata+ mi ube ni libizo lelinde* mwa Betelehema.+ 12  Haike ba ndu yahao babe sina ba ndu ya Perezi,+ yo Tamare naapepezi Juda, ka bana beuka fiwa ki Jehova ka kalibe yo.”+ 13  Boazi kihaa nga Ruti mi aba musalaa hae. Alobala ni yena, mi Jehova atusa Ruti kuli aitwale, mi apepa mwana wamushimani. 14  Cwale basali bali ku Naomi: “Haike Jehova alumbekwe, yasika palelwa kukufumanela muliululi kacenu. Haike libizo lahae lishaelwe mwa Isilaele! 15  Mwana yo,* ukukutiselize* bupilo* bwahao mi uka kubabalela mwa busupali bwahao, kakuli upepilwe ki mukwenyanaa hao yakulata,+ yali wa butokwa ku wena kufita bana ba 7.” 16  Naomi aanga mwana yo, amubeya fa sifuba sahae, mi amubabalela.* 17  Mi basali bane bayahile ni yena bamubeya libizo. Bali: “Naomi upepezwi mwana wamushimani,” mi bamufa libizo la Obedi.+ Obedi yo ki yena ndatahe Jese,+ mi Jese ki ndatahe Davida. 18  Cwale lo ki lona lusika* lwa Perezi:+ Perezi apepa Hezironi;+ 19  Hezironi apepa Rami; Rami apepa Aminadabi;+ 20  Aminadabi+ apepa Nashoni; Nashoni apepa Salimoni; 21  Salimoni apepa Boazi; Boazi apepa Obedi; 22  Obedi apepa Jese;+ mi Jese apepa Davida.+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “bupaki.”
Linzwi ka linzwi, “kwa munyako wa muleneñi wa habo yena.”
Linzwi ka linzwi, “ushaele libizo.”
Fo kikuli, muikulyaa Naomi.
Kamba “ubile mukutisi wa.”
Kamba “moyo.”
Kamba “aba muleli wahae.”
Linzwi ka linzwi, “ki a masika.”