Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Ruti 2:1-23

2  Cwale nekunani wahabo muunaa Naomi, yanaafumile hahulu; libizo lahae neli Boazi,+ mi naasimuluha mwa lubasi lwa Elimeleki.  Ruti wa Mumoabi ali ku Naomi: “Nakupa, haku nilumeleze kuya kwa masimu niyo bubula+ makunka mwamulaho wa mutu kaufela yaka nishemuba.” Mi Naomi ali ku yena: “Hakuye mwanaka.”  Ruti kihaa ya mi ayo zamaya mwamulaho wa bakutuli inzaa bubula mwa masimu. Ka kusaziba, akena mwa simu ya Boazi,+ yanaasimuluha mwa lubasi lwa Elimeleki.+  Honafo, Boazi apunya kuzwa kwa Betelehema mi ali kwa bakutuli: “Jehova abe ni mina.” Mi bona bamualaba, bali: “Jehova akufuyole.”  Cwale Boazi abuza mutangana yanaasebelisa bakutuli, ali: “Kalibe yo uzwa mwa lubasi lwa mañi?”  Mutangana yo yanaasebelisa bakutuli aalaba, ali: “Kalibe yo ki Mumoabi+ yatile ni Naomi kuzwa kwa naha ya Moabi.+  Naaikupezi kuli: ‘Haku nilumeleze kububula+ ni kunopa-nopa makunka* ebasweli kusiya bakutuli.’ Mi kuzwa fatezi kakusasana naanzaa beleka kufitela nako ye, hainzi mwa sitebule kuli apumule hanyinyani.”  Boazi kihaa li ku Ruti: “Hakuteeleze mwanaka. Usike wayo bubula mwa simu isili, mi usike waya kusili; ukumalele babeleki baka babasizana.+  Ubone simu mobakutula, mi uye ni bona. Nilaezi mitangana kuli basike bakukataza.* Hauka shwa linyolwa, uye kwa linkwana mi uyo nwa kwa mezi ebakile mitangana.” 10  Ruti kihaa kubama, ainamezi fafasi, mi ali ku yena: “Kutile cwañi kuli nishemubiwe ki wena, mi unilemuhile cwañi, na muzwahule?”+ 11  Boazi amualaba, ali: “Nibihezwi litaba kaufela zeuezelize mukwenyanaa hao hamulaho wa lifu la muunaa hao, ni mone usiyezi bo ndataho ni bo maho ni naha ya banabahabo wena kuya kwa sicaba sene usazibi.+ 12  Haike Jehova akufe mupuzo kabakala zeuezize,+ mi haike Jehova Mulimu wa Isilaele, yeu tilo sabela mwatasaa mafufa ahae, akufe mupuzo omutuna.”*+ 13  Mi Ruti ali: “Haku nishemube, mulenaaka, kakuli uniomba-ombile mi manzwi eubulezi atiisize* mutangaa hao, nihaike kuli mane hani yomuñwi wa batanga bahao.” 14  Ka nako ya lico, Boazi ali ku Ruti: “Hakutahe uto ca kwa sinkwa, mi usunse sinkwa sahao mwa vinega.” Ruti ato ina kwatuko ni bakutuli. Mi Boazi amufa kwa bubeke bobubesizwe, mi aca kukula, mane asiya kwa lico zeo. 15  Ruti hayema kuli akale kububula,+ Boazi alaela mitangana bahae, ali: “Hamu mutuhele abubule ni kwa makunka* asaalemilwe, mi musike mwamukataza.+ 16  Hape mumucomolele ni kwa makunka asaabundekilwe mi mumusiyele ona mwamulaho kuli ato abubula, mi musike mwamuhanisa.” 17  Ka mukwa ocwalo, azwelapili kububula mwa simu yeo kufitela manzibwana.+ Hanata zanaabubuzi, afumana kuli nelibato eza efa iliñwi* ya mabele. 18  Aanga zanaabubuzi zeo mi akutela mwa muleneñi, mi mukwenyanaa hae abona zanaabubuzi. Ruti hape aanga lico zanaasiile+ hasaakusi, mi alifa mukwenyanaa hae. 19  Mukwenyanaa hae ali ku yena: “Uizo bubulela kai kacenu? Uizo sebeleza kai? Haike mutu yakulemuhile afuyolwe.”+ Ruti kihaa bulelela mukwenyanaa hae ka za mutu yaizo beleka ku yena, ali: “Libizo la muuna yeniizo beleka ku yena kacenu ki Boazi.” 20  Mi Naomi ali ku mukwenyanaa hae: “Haike mutu yo afuyolwe ki Jehova, yasika palelwa kubonisa lilato lahae lelisa feli ku babapila ni babashwile.”+ Mi Naomi aekeza kubulela kuli: “Muuna yo ki wahabo luna.+ Ki yomuñwi wa baliululi baluna.”*+ 21  Ruti wa Mumoabi ali: “Hape naanibulelezi kuli: ‘Ukumalele babeleki baka kufitela bafeza musebezi kaufela wa kukutula.’”+ 22  Naomi abulelela Ruti mukwenyanaa hae, ali: “Mwanaka, ki hande hane ukayo sebezanga ni babeleki bahae babasizana, kufita kuli uyo nyandisezwa mwa simu isili.” 23  Ka mukwa ocwalo, Ruti akumalela babeleki ba Boazi babasizana mi naanzaa bubula cwalo kuisa kwa mafelelezo a kutulo ya mabele+ ni kutulo ya buloto. Mi Ruti azwelapili kuina ni mukwenyanaa hae.+

Litaluso ze kwatasi

Kamba mwendi, “mañata.”
Kamba “bakufilikanya.”
Kamba “mupuzo otezi.”
Linzwi ka linzwi, “mi ubulezi kwa pilu ya.”
Kamba mwendi, “mañata.”
Ibato ba malita a 22. Mubone Litaba Zeekelizwe B14.
Kamba “wabahabo luna babañwi babanani tukelo ya kuliulula.”