Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Ruti 1:1-22

1  Cwale mwa mazazi ene baatula* baatuli,+ kwaba ni tala mwa naha; mi muuna yomuñwi azwa mwa Betelehema+ mwa Juda mi ayo pila sina muzwahule mwa masimu* a Moabi,+ yena ni musalaa hae, ni bana bahae babashimani bababeli.  Libizo la muuna yo neli Elimeleki,* mi libizo la musalaa hae neli Naomi,* mi mabizo a bana bahae bababeli neli Mahaloni* ni Kilyoni.* Nebasimuluha mwa naha ya Efrata mwa Betelehema, ili mwa Juda. Mi bataha mwa masimu a Moabi mi bayaha mwateñi.  Hamulaho wa nako, Elimeleki muunaa Naomi ashwa, mi Naomi asiyala ni bana bahae babashimani bababeli.  Hasamulaho, baana bao banyala basali ba Mamoabi; yomuñwi wa basali bao neli Olipa, mi yomuñwi neli Ruti.+ Baina mwa masimu a Moabi ka lilimo zebato ba zelishumi.  Bana bababeli bao, bo Mahaloni ni Kilyoni, ni bona bashwa, mi musali yo asiyala asina bana bahae bababeli kamba muuna.  Kihaa funduka ni makwenyanaa hae bababeli kuzwa mwa masimu a Moabi, kakuli hanaali mwa Moabi, naautwile kuli Jehova usikuluhezi kwa sicaba sahae, ka kusifa lico.*  Afunduka mwa sibaka sanaapila ku sona hamoho ni makwenyanaa hae bababeli. Hane banze bazamaya mwa nzila, kukutela kwa naha ya Juda,  Naomi abulelela makwenyanaa hae bababeli, ali: “Hamukute, mañi ni mañi, kwa ndu ya bo mahe. Haike Jehova amibonise lilato lelisa feli,+ sina momuboniselize lilato lelicwalo kwa baana bamina base bashwile ni momu liboniselize ku na.  Haike Jehova atahise* kuli yomuñwi ni yomuñwi wamina afumane pumulo* mwa ndu ya muunaa hae.”+ Kihaa batubeta, mi bakalumuka kulila. 10  Nebanze bamubulelela, bali: “Batili, lukaya ni wena kwa sicaba sahabo wena.” 11  Kono Naomi ali: “Hamukute, banake! Mubatelañi kuya ni na? Kana nisakona kupepa bana babashimani babaka kona kuminyala?+ 12  Hamukute, banake. Hamuye, kakuli ki kale nisupala, mi hanisa kona kunyalwa. Niha nenika fumana muuna busihu bo ni kupepa bana babashimani, 13  kana nemuka balibelela kufitela bahula? Kana nemuka zwelapili muli makwasha ilikuli kwapili munyalwe ku bona? Batili, banake, niutwa hahulu butuku kabakala zemitahezi, kakuli lizoho la Jehova linifetuhezi.”+ 14  Bakalumuka kulila hape, mi hasamulaho Olipa atubeta mukwenyanaa hae mi akuta. Kono Ruti yena akumalela mukwenyanaa hae. 15  Naomi kihaa li ku yena: “Bona! Mwanahabo wena ukutezi kwa sicaba sahabo yena ni kwa milimu yahae. Hakukute hamoho ni yena.” 16  Kono Ruti ali: “Usike watundamena kuli nikusiye, kuli nikute, nisike naya ni wena; kakuli kouka ya ki kona konika ya ni na, mi kouka yo lobala busihu, ki kona konika yo lobala ni na. Sicaba sahao ikaba sicaba saka, mi Mulimu wahao, ikaba Mulimu waka.+ 17  Kouka yo shwela, ki kona konika yo shwela ni na, mi ki kona konika yo bulukelwa. Haike Jehova anife koto mi aniekeleze kwateñi haiba nikauhana ni wena, konji ka lifu.” 18  Naomi haboni kuli Ruti naatundamezi kuya ni yena, atuhela kumuhanisa. 19  Mi sibeli sabona bazwelapili mwa musipili wabona kufitela bapunya mwa Betelehema.+ Basapunya feela mwa Betelehema, batu kaufela mwa muleneñi bakomoka haba babona, mi basali nebali: “Kana yo haki yena Naomi?” 20  Yena naali ku bona: “Musike mwanibiza Naomi.* Munibize Mara,* kakuli Yamaata Kaufela utatafalize bupilo bwaka.+ 21  Neniatezwi haniya, kono Jehova utahisize kuli nikute mazoho-zoho. Munibizezañi kuli ki na Naomi, hailifo Jehova ki yena yanilwanisize mi Yamaata Kaufela ki yena yanitahiselize kozi?”+ 22  Naomi akuta cwalo kuzwa mwa masimu a Moabi,+ ali ni Ruti mukwenyanaa hae wa Mumoabi. Bataha mwa Betelehema kwa makalelo a kutulo ya mabele.+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “ene babusa.”
Kamba “naha.”
Lelitalusa “Mulimu Waka ki Mulena.”
Lelitalusa “Bunde Bwaka.”
Mwendi libizo le, lizwa fa linzwi la Siheberu lelitalusa “kufokola; kukula.”
Lelitalusa “Yafokola; Yafela.”
Linzwi ka linzwi, “sinkwa.”
Kamba “afe mpo.”
Linzwi ka linzwi, “sibaka sa mapumulelo.”
Lelitalusa “Bunde Bwaka.”
Lelitalusa “Kubaba.”