Mwa ku fumanela litaba ka bunolo

Mukete puo

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti

BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Pina ya Salumoni 3:1-11

LITABA ZE MWAHALI

  • Kalibe (1-5)

    • ‘Busihu, nabata wa lilato laka’ (1)

  • Bana babasizana ba mwa Sione (6-11)

    • Sikwata sa Salumoni sitalusizwe

3  “Busihu hane nili fa mumbeta waka, Nabata wa lilato laka.+ Namubata, kono nenisika mufumana.+   Nikazuha, nizamaye-zamaye mwa muleneñi; Mwa linzila ni mwa mapatelo, Nibate wa lilato laka. Namubata, kono nenisika mufumana.   Balibeleli hane bapotoloha-potoloha mwa muleneñi, banifumana,+ mi nababuza, nali: ‘Kana hamusika nibonela kwateñi wa lilato laka?’   Nisa bafitelela feela hanyinyani, Nafumana wa lilato laka. Namukumalela, mi nenisika mutuhela Kufitela nimutisa mwa ndu ya bo ma,+ Mwa muzuzu wa mwahali wa bo ma, bona baba nipepile.   Mina bana babasizana ba mwa Jerusalema, namikonkisa, Ka tumunda ni ka mazwii a basali a mwa naheñi, nili: Musike mwalika kuzusa kamba kuzusulula lilato leli ku na kufitela liitahela ili lona.”+   “Ki sika mañi sani sesitaha kuzwa mwa lihalaupa, inge musi oyemi nonga, Sesiutwahalisa munko wa mira ni wa insense yesweu, Ni munko wa lisende kaufela za mulekisi?”+   “Hamubone! Ki sipula sa Salumoni. Sipotolohilwe ki baana babamaata ba 60, Babazwa mwahalaa baana babamaata ba Isilaele,+   Kaufelaa bona banani mikwale, Kaufela balutilwe ndwa, Yomuñwi ni yomuñwi unani mukwale mwa teka Wa kuisileleza ka ona kwa lika zesabisa ka nako ya busihu.”   “Ki sipula sa bulena* sa Mulena Salumoni Sanaaipangezi fa likota za kwa Lebanoni.+ 10  Misumo yasona naaiezize ka silivera, Mayendameno asona ki a gauda. Mainelo asona ki a boya bwa folofolo bwa mubala wa pulipela; Mwahali nesikabisizwe hande Ki bana babasizana ba mwa Jerusalema.” 11  “Mina bana babasizana ba mwa Sione, Mubone Mulena Salumoni Uapezi kuwani ya sinawenga* yanaa muezelize mahe+ Fa lizazi la linyalo lahae, Lizazi lene iwabezwi pilu yahae.”

Litaluso ze kwatasi

Sipula sesiapesizwe sene siitusiswa kwa kulwala mutu yakutekeha.
Kamba “kuwani ya lipalisa.”