Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Pina ya Salumoni

Chapters

1 2 3 4 5 6 7 8

Litaba ze Mwahali

 • MUSIZANA WA MUSHULAMITI MWA MAFULO A MULENA SALUMONI (1:1–3:5)

  • 1

   • Pina ya lipina (1)

   • Kalibe (2-7)

   • Bana babasizana ba mwa Jerusalema (8)

   • Mulena (9-11)

    • “Luka kuezeza likabisa za gauda” (11)

   • Kalibe (12-14)

    • “Wa lilato laka uswana sina mukotana wa mira yenunka hande” (13)

   • Mulisana (15)

    • “U yomunde, wena mulatiwa waka”

   • Kalibe (16, 17)

    • “U yomunde, wena wa lilato laka” (16)

  • 2

   • Kalibe (1)

    • “Ni palisa feela ya safrani”

   • Mulisana (2)

    • ‘Mulatiwa waka uswana sina liyangayanga’

   • Kalibe (3-14)

    • ‘Musike mwazusulusa lilato leli ku na kufitela liitahela ililona’ (7)

    • Manzwi a mulisana akutezwi (10b-14)

     • “Wena yabuheha waka, taha, luye hamoho” (10b, 13)

   • Likaizeli za kalibe (15)

    • “Muluswalele mawawa”

   • Kalibe (16, 17)

    • “Wa lilato laka ki waka, mi na, ni wahae” (16)

  • 3

   • Kalibe (1-5)

    • ‘Busihu, nabata wa lilato laka’ (1)

 • MUSHULAMITI MWA JERUSALEMA (3:6–8:4)

  • 3

   • Bana babasizana ba mwa Sione (6-11)

    • Sikwata sa Salumoni sitalusizwe

  •   4

   • Mulisana (1-5)

    • “U yomunde, wena mulatiwa waka” (1)

   • Kalibe (6)

   • Mulisana (7-16a)

    • ‘Uhapile pilu yaka, wena munyaliwa waka’ (9)

   • Kalibe (16b)

  • 5

   • Mulisana (1a)

   • Basali ba mwa Jerusalema (1b)

    • “Mukolwe kabakala lilato!”

   • Kalibe (2-8)

    • Utalusa tolo yahae

   • Bana babasizana ba mwa Jerusalema (9)

    • “Wa lilato lahao ufita cwañi mutu ufi kamba ufi?”

   • Kalibe (10-16)

    • “Uzwile mubano mwahalaa batu ba 10,000” (10)

  • 6

   • Bana babasizana ba mwa Jerusalema (1)

   • Kalibe (2, 3)

    • “Na, ni wa mulatiwa waka, mi mulatiwa waka ki waka” (3)

   • Mulena (4-10)

    • “U yomunde sina Tiriza” (4)

    • Manzwi a basali akutezwi (10)

   • Kalibe (11, 12)

   • Mulena (ni babañwi) (13a)

   • Kalibe (13b)

   • Mulena (ni babañwi) (13c)

  • 7

   • Mulena (1-9a)

    • “Wakateleha luli, wena musizana yalatiwa” (6)

   • Kalibe (9b-13)

    • “Na, ni wa mulatiwa waka, mi ki na yalakazwa ki yena” (10)

  • 8

   • Kalibe (1-4)

    • “Kambe neuswana sina kaizelaaka” (1)

 • MUSHULAMITI WAKUTA, BUSEPAHALI BWAHAE BUBONAHEZI (8:5-14)

  • 8

   • Likaizeli za kalibe (5a)

    • ‘Ki mañi yo, yayendamezi ku wa lilato lahae?’

   • Kalibe (5b-7)

    • “Lilato liswana ni lifu kwa maata” (6)

   • Likaizeli za kalibe (8, 9)

    • “Haiba ki limota, . . . kono haiba ki sikwalo, . . .” (9)

   • Kalibe (10-12)

    • “Na, ni limota” (10)

   • Mulisana (13)

    • ‘Kashe niutwe linzwi lahao’

   • Kalibe (14)

    • “Umate ka lubilo sina kamunda”