Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Obadia 1:1-21

LITABA ZE MWAHALI

  • Edomo wa muikuhumusi ukakokobezwa (1-9)

  • Situhu sa Edomo ku Jakobo (10-14)

  • Lizazi la Jehova la kulwanisa macaba kaufela (15, 16)

  • Ba ndu ya Jakobo bakakutiswa (17-21)

    • Edomo ukayundiswa ki Jakobo (18)

    • Bulena bukaba bwa Jehova (21)

 Pono ya Obadia:* Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa sabulela ki se ka za Edomo,+ uli: “Luutwile taba yezwa ku Jehova, Numwana ulumilwe mwahalaa macaba, kuyo li: ‘Hamuyeme, luitukiseze kuyo mulwanisa.’”+   “Bona! Nikuezize nto yenyinyani mwahalaa macaba; Ukendiwa hahulu ki batu.+   Buikuhumuso bwa pilu yahao bukupumile,+ Wena yapila mwa libaka za masabelo za macwe, Yapila fokulumbile, yabulela mwa pilu yahao, kuli: ‘Ki mañi yaka niwiseza fafasi?’   Nihaike kuli uezeza maino ahao kwahalimu* sina mbande, Kamba uyaletela mwahalaa linaleli, Nika kuwisa kwateñi,” kubulela Jehova.   “Masholi hane baka kutahela, malengwami hane bakataha ku wena busihu, (Neuka sinyiwa ka kutala!)* Kana nebasike bauzwa feela zebabata? Kamba kambe ki bakutuli ba miselo ya veine bane bakataha ku wena, Kana nebasike basiya za kububula?+   Isau ubatilwe hahulu! Maluwo ahae aapatilwe abatilwe hahulu!   Bakulelekiselize kwa mululwani. Balikani bahao* kaufela bakupumile. Batu bane bapila mwa kozo ni wena bakukomile. Babaca lico ni wena baka kuteela kanyandi, Kono hauna kulemuha.   Mwa lizazi leo,” kubulela Jehova, “Kana hanina kusinya bababutali mwa Edomo+ Ni kufelisa temuho mwa sibaka sa malundu sa Isau?   Mi lindwalume zahao bakakenelwa ki sabo yetuna,+ wena Temani,+ Kakuli mutu ni mutu mwa sibaka sa malundu sa Isau ukabulaiwa.+ 10  Bakeñisa situhu sesiezizwe ku mwanahenu Jakobo,+ Maswabi aka kukwahela,+ Mi ukasinyiwa kuya kuile.+ 11  Mwa lizazi lene uyemezi kwatuko, Mwa lizazi leo batu basili nebaisize mpi yahae mwa buhapiwa,+ Bazwahule hane bakeni mwa munyako wahae ni kuposa loto+ fahalimwaa Jerusalema, Neuezize sina bona. 12  Usike watabela lizazi la mwanahenu, lona lizazi la bumai bwahae,+ Usike wataba kabakala sicaba sa Juda mwa lizazi la kusinyiwa kwabona,+ Mi usike wabulela ka buikuhumuso mwa lizazi lebatahezwi ki ziyezi. 13  Usike wakena mwa munyako wa sicaba saka mwa lizazi lebatahezwi ki kozi,+ Usike wataba kabakala ziyezi yahae mwa lizazi laatahezwi ki kozi, Mi usike waanga maluwo ahae mwa lizazi laatahezwi ki kozi.+ 14  Usike wayema fa manganandila kuli ubulaye batu bahae bababalehile,+ Mi usike wafa bababandukile bahae kwa lila zahae mwa lizazi la ziyezi.+ 15  Kakuli lizazi la Jehova la kulwanisa macaba kaufela li fakaufi.+ Sina mouezelize, ni wena ukaezwa cwalo.+ Zeuezize ku babañwi lika kukutela fahalimwaa toho yahao. 16  Kakuli sina momunwezi fa lilundu laka lelikenile, Macaba kamukana akazwelapili kunwa ka nako kaufela.+ Akanwa ni kumiza, Mi akaba inge asambaaba abe teñi. 17  Kono fa Lilundu la Sione kukaba bababalehile,+ Mi lilundu likaba lelikenile;+ Mi ba ndu ya Jakobo bakaluwa lika zeeli zabona.+ 18  Ndu ya Jakobo ikaba mulilo, Ndu ya Josefa ibe lulimi lwa mulilo, Mi ndu ya Isau ikaba sina bucwañi; Baka batumbeka mulilo ni kubacisa, Mi hakuna yakabanduka kuba ndu ya Isau,+ Kakuli Jehova ubulezi. 19  Bakaluwa Negebe ni sibaka sa malundu sa Isau,+ Bakaluwa Shefela* ni naha ya Mafilisita.+ Bakaluwa simu ya Efraimi ni simu ya Samaria,+ Mi Benjamine ukaluwa naha ya Giliadi. 20  Babahapilwe mwa suuba* se,+ Ba sicaba sa Isilaele ki bona babaka luwa naha ya Makanana kuyo fita kwa Sarepta.+ Mi bahapiwa ba Jerusalema, bane bali mwa Sefaradi, bakaluwa mileneñi ya Negebe.+ 21  Mi bapilisi bakakambamela fa Lilundu la Sione Kuli baatule sibaka sa malundu sa Isau,+ Mi bulena bukaba bwa Jehova.”+

Litaluso ze kwatasi

Lelitalusa “Mutangaa Jehova.”
Kamba mwendi, “ufufela mwahalimu.”
Kamba mwendi, “Nebaka sinya zekuma kai?”
Kamba “Babaezize tumelelano ni wena.”
Kamba “sibaka sesipatami.”
Kamba “sibaka sesisilelelizwe.”