Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Obadia 1:1-21

LITABA ZE MWAHALI

  • Edomo wa muikuhumusi ukakokobezwa (1-9)

  • Situhu sa Edomo ku Jakobo (10-14)

  • Lizazi la Jehova la kulwanisa macaba kaufela (15, 16)

  • Ba ndu ya Jakobo bakakutiswa (17-21)

    • Edomo ukayundiswa ki Jakobo (18)

    • Bulena bukaba bwa Jehova (21)

 Pono ya Obadia:* Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa sabulela ki se ka za Edomo,+ uli: “Luutwile taba yezwa ku Jehova,Numwana ulumilwe ­mwahalaa macaba, kuyo li: ‘Hamuyeme, luitukiseze kuyo mulwanisa.’”+   “Bona! Nikuezize nto yenyinyani mwahalaa macaba;Ukendiwa hahulu ki batu.+   Buikuhumuso bwa pilu yahao bukupumile,+Wena yapila mwa libaka za masabelo za macwe,Yapila fokulumbile, yabulela mwa pilu yahao, kuli:‘Ki mañi yaka niwiseza fafasi?’   Nihaike kuli uezeza maino ahao kwahalimu* sina mbande,Kamba uyaletela mwahalaa linaleli,Nika kuwisa kwateñi,” kubulela Jehova.   “Masholi hane baka kutahela, malengwami hane bakataha ku wena busihu,(Neuka sinyiwa ka ku­tala!)* Kana nebasike bauzwa feela zebabata? Kamba kambe ki bakutuli ba miselo ya veine bane bakataha ku wena,Kana nebasike basiya za kububula?+   Isau ubatilwe hahulu! Maluwo ahae aapatilwe abatilwe hahulu!   Bakulelekiselize kwa mululwani. Balikani bahao* kaufela bakupumile. Batu bane bapila mwa kozo ni wena bakukomile. Babaca lico ni wena baka kuteela kanyandi,Kono hauna kulemuha.   Mwa lizazi leo,” kubulela Jehova,“Kana hanina kusinya bababutali mwa Edomo+Ni kufelisa temuho mwa sibaka sa malundu sa Isau?   Mi lindwalume zahao bakakenelwa ki sabo yetuna,+ wena Temani,+Kakuli mutu ni mutu mwa sibaka sa malundu sa Isau ukabulaiwa.+ 10  Bakeñisa situhu sesiezizwe ku mwanahenu Jakobo,+Maswabi aka kukwahela,+Mi ukasinyiwa kuya kuile.+ 11  Mwa lizazi lene uyemezi kwatuko,Mwa lizazi leo batu basili nebaisize mpi yahae mwa buhapiwa,+Bazwahule hane bakeni mwa munyako wahae ni kuposa loto+ fahalimwaa Jerusalema,Neuezize sina bona. 12  Usike watabela lizazi la mwanahenu, lona lizazi la bumai bwahae,+Usike wataba kabakala sicaba sa Juda mwa lizazi la kusinyiwa kwabona,+Mi usike wabulela ka buikuhumuso mwa lizazi lebatahezwi ki ziyezi. 13  Usike wakena mwa munyako wa sicaba saka mwa lizazi lebatahezwi ki kozi,+Usike wataba kabakala ziyezi yahae mwa lizazi laatahezwi ki kozi,Mi usike waa­nga maluwo ahae mwa lizazi laata­hezwi ki kozi.+ 14  Usike wayema fa manganandila kuli ubulaye batu bahae bababalehile,+Mi usike wafa bababandukile bahae kwa lila zahae mwa lizazi la ziyezi.+ 15  Kakuli lizazi la Jehova la kulwanisa macaba kaufela li fakaufi.+ Sina mouezelize, ni wena ukaezwa cwalo.+ Zeuezize ku babañwi lika kukutela fahalimwaa toho yahao. 16  Kakuli sina momunwezi fa lilundu laka lelikenile,Macaba kamukana akazwelapili kunwa ka nako kaufela.+ Akanwa ni kumiza,Mi akaba inge asambaaba abe teñi. 17  Kono fa Lilundu la Sione kukaba bababalehile,+Mi lilundu likaba lelike­nile;+Mi ba ndu ya Jakobo bakaluwa lika zeeli zabona.+ 18  Ndu ya Jakobo ikaba mulilo,Ndu ya Josefa ibe lulimi lwa mulilo,Mi ndu ya Isau ikaba sina bucwañi;Baka batumbeka mulilo ni kubacisa,Mi hakuna yakabanduka kuba ndu ya Isau,+Kakuli Jehova ubulezi. 19  Bakaluwa Negebe ni sibaka sa malundu sa Isau,+Bakaluwa Shefela* ni naha ya Mafilisita.+ Bakaluwa simu ya Efraimi ni simu ya Samaria,+Mi Benjamine ukaluwa naha ya Giliadi. 20  Babahapilwe mwa suuba* se,+Ba sicaba sa Isilaele ki bona babaka luwa naha ya Makanana kuyo fita kwa Sarepta.+ Mi bahapiwa ba Jerusalema, bane bali mwa Sefaradi, bakaluwa mileneñi ya Negebe.+ 21  Mi bapilisi bakaka­mbamela fa Lilundu la SioneKuli baatule sibaka sa malundu sa Isau,+Mi bulena bukaba bwa ­Jehova.”+

Litaluso ze kwatasi

Lelitalusa “Mutangaa Jehova.”
Kamba mwendi, “ufufela mwahalimu.”
Kamba mwendi, “Nebaka sinya zekuma kai?”
Kamba “Babaezize tumelelano ni wena.”
Kamba “sibaka sesipatami.”
Kamba “sibaka sesisilelelizwe.”