Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Numere 8:1-26

8  Jehova abulela ku Mushe, ali:  “Bulelela Aruni mi umutaluseze kuli: ‘Hautukisa lilambi, lilambi ze 7 liswanela kubenyisa liseli fa sibaka sesi fapilaa matomelo a lilambi.’”+  Aruni kihaa eza cwalo: Atukisa lilambi zaona kuli libenyise liseli fa sibaka sesi fapilaa matomelo a lilambi,+ sina Jehova mwanaalaelezi Mushe.  Matomelo a lilambi naaezizwe cwana: Neli a gauda yetulilwe; kukala ka mushemi waona kuisa kwa lipalisa zaona, neli a gauda yetulilwe.+ Matomelo a lilambi naaezizwe ka kuya ka pono+ yeo Jehova naabonisize Mushe.  Hape Jehova abulelela Mushe, ali:  “Uunge Malivi mwahalaa Maisilaele, mi ubakenise.+  Ubakenise ka nzila ye: Ubahase mezi atapisa sibi, mi baswanela kubeula milili yabona kaufela ya fa mubili ka mbeli, batapise liapalo zabona, mi baikenise.+  Kihona bakaanga pohwana+ ni nubu yayona ya bubeke+ ya fulaulo yenekile yelubilwe ka oli, mi ukaanga pohwana yeñwi ya kufa sina nubu ya sibi.+  Mi utahise Malivi fapilaa tende ya makopanelo ni kukopanya kopano kaufela ya Maisilaele.+ 10  Hautahisa Malivi fapilaa Jehova, Maisilaele bakabeya mazoho abona fahalimwaa Malivi.+ 11  Mi Aruni ukafa* Malivi fapilaa Jehova sina nubu ya kuzungisa+ yezwa kwa Maisilaele, mi bakaeza sebelezo ya Jehova.+ 12  “Mi cwale Malivi bakabeya mazoho abona fa litoho za lipoho+ ni kufa poho iliñwi sina nubu ya sibi, ni yeñwi sina nubu ya kucisa yefiwa Jehova, kuli kuezwe sebelezo ya kukwahela+ libi za Malivi. 13  Mi uswanela kuyemisa Malivi fapilaa Aruni ni bana bahae babashimani mi ubafe* ku Jehova sina nubu ya kuzungisa. 14  Uswanela kukauhanya Malivi kwa Maisilaele, mi Malivi ikaba baka.+ 15  Hasamulaho, Malivi bakakena kuto sebeleza kwa tende ya makopanelo. Ki mona mouka bakeniseza cwalo ni kubafa* sina nubu ya kuzungisa. 16  Kakuli ki babafilwe, babafilwe ku na mwahalaa Maisilaele. Nikaikungela bona mwa sibaka sa kuunga baeli* kaufela ba Maisilaele.+ 17  Kakuli baeli kaufela mwahalaa Maisilaele ki baka, ibe batu kamba lifolofolo za maizibulo.+ Neniisumekezi bona ka lizazi leninata baeli kaufela mwa naha ya Egepita.+ 18  Nikaanga Malivi mwa sibaka sa baeli kaufela mwahalaa Maisilaele. 19  Nikafa Malivi sina babafilwe ku Aruni ni bana bahae babashimani kuzwelela mwahalaa Maisilaele, kuli basebeleze Maisilaele kwa tende ya makopanelo+ ni kueza sebelezo ya kukwahela libi za Maisilaele, ilikuli kusike kwaba ni koto mwahalaa Maisilaele+ kabakala kuli sicaba sa Isilaele sisutelela kwa sibaka sesikenile.” 20  Mushe ni Aruni ni kopano kaufela ya Maisilaele baeza Malivi cwalo. Baeza Malivi kulikana ni lika kaufela zanaalaezi Jehova ku Mushe ka za Malivi. 21  Ka mukwa ocwalo, Malivi baikenisa ni kutapisa liapalo zabona,+ mi hasamulaho Aruni abafa* sina nubu ya kuzungisa fapilaa Jehova.+ Aruni kihaa baezeza sebelezo ya kukwahela libi kuli abakenise.+ 22  Hasamulaho, Malivi bakena kuyo eza sebelezo yabona kwa tende ya makopanelo fapilaa Aruni ni bana bahae babashimani. Baeza Malivi cwalo kulikana ni mwanaalaelezi Jehova ku Mushe ka za Malivi. 23  Cwale Jehova abulela ku Mushe, ali: 24  “Ki wo mulao obaka latelela Malivi: Mutu wa lilimo ze 25 kuisa kwahalimu ukakena kwa sikwata sa babaeza sebelezo ya kwa tende ya makopanelo. 25  Kono hamulaho wa kukwanisa lilimo ze 50, uswanela kutuhela sebelezo ya mwa sikwata seo mi haswaneli kusebeza hape. 26  Wakona kusebeleza banabahabo yena babapeta buikalabelo bwabona kwa tende ya makopanelo, kono asike apeta sebelezo yeo kwateñi. Se ki sona semuswanela kueza kwa Malivi ni buikalabelo bwabona.”+

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “ukazungisa,” fo kikuli, uka baisa kafa ni kafa.
Linzwi ka linzwi, “ubazungise,” fo kikuli, ubaise kafa ni kafa.
Linzwi ka linzwi, “kubazungisa,” fo kikuli, kubaisa kafa ni kafa.
Kamba “batu kaufela bapili kuzwa mwa mba.”
Linzwi ka linzwi, “abazungisa,” fo kikuli, abaisa kafa ni kafa.