Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Numere 7:1-89

7  Fa lizazi lanaafelize Mushe kutoma tabernakele,+ aitoza+ ni kuikenisa, hamoho ni zayona kaufela, aletare, ni lisebeliso zayona kaufela.+ Hasafelize kutoza lika zeo ni kulikenisa,+  manduna ba Isilaele,+ bona litoho za mabasi a bahandataa bona, bafa nubu. Manduna bao ba masika, bane bazamaisize musebezi wa kuñolisa batu,  batisa fapilaa Jehova nubu yabona ya likoloi ze 6 zenani lutanga ni mapulu a 12, koloi ya manduna bababeli ni poho* ya yomuñwi ni yomuñwi wabona; mi balitisa fapilaa tabernakele.  Jehova ali ku Mushe:  “Amuhela lika zeo ku bona, kakuli likaitusiswa mwa sebelezo ya kwa tende ya makopanelo, mi ulife kwa Malivi, ku yomuñwi ni yomuñwi ka mwatokwela kuli apete misebezi yahae.”  Ka mukwa ocwalo, Mushe aamuhela likoloi ni likomu mi alifa kwa Malivi.  Afa bana ba Gerishoni babashimani likoloi zepeli ni mapulu amane, ka mone batokwela kuli bapete misebezi yabona;+  mi afa bana ba Merari babashimani likoloi zeene ni mapulu a 8, ka mone batokwela kuli bapete misebezi yabona, baeza cwalo ka ketelelo ya Itamare mwanaa muprisita Aruni.+  Kono naasika fa sesiñwi kwa bana ba Kohati babashimani kakuli misebezi yabona neiama sebelezo ya sibaka sesikenile,+ mi nebalwalanga lika zekenile fa maheta abona.+ 10  Manduna kiha bafa nubu yabona ka nako yeikakulwa*+ aletare, fona fa lizazi leitoziwa. Manduna hane bafa nubu yabona fapilaa aletare, 11  Jehova ali ku Mushe: “Zazi ni zazi, nduna alimuñwi ukafa nubu yekaitusiswa kwa kakulo ya aletare.” 12  Yanaakalile kutisa nubu yahae fa lizazi lapili neli Nashoni+ mwanaa Aminadabi wa lusika lwa Juda. 13  Nubu yahae neli mukeke wa silivera ulimuñwi wa bukiti bwa lishekele* ze 130 ni mukeke wa kwiti wa silivera ulimuñwi wa bukiti bwa lishekele ze 70 ka kuya ka tikanyo ya shekele ya sibaka sesikenile,*+ bubeli bwayona neitezi fulaulo yelubilwe ka oli, yenefiwa sina nubu ya bubeke;+ 14  komoki* ya gauda iliñwi ya bukiti bwa lishekele zelishumi, yetezi insense; 15  pohwana iliñwi, ngu iliñwi, ni ngunyana yamuuna iliñwi yesafiteleli silimo silisiñwi, zenefiwa sina nubu ya kucisa;+ 16  pulinyana iliñwi yenefiwa sina nubu ya sibi;+ 17  ni likomu zepeli, lingu zeketalizoho, lipuli zabaana zeketalizoho, ni lingunyana zabaana zeketalizoho zekwanisize silimo silisiñwi, zenefiwa sina sitabelo sa kuikabela.+ Yeo ki yona yeneli nubu ya Nashoni mwanaa Aminadabi.+ 18  Fa lizazi labubeli, Netanele+ mwanaa Zuari, nduna wa lusika lwa Isakare, afa nubu. 19  Afa sina nubu yahae mukeke ulimuñwi wa silivera wa bukiti bwa lishekele ze 130 ni mukeke wa kwiti wa silivera ulimuñwi wa bukiti bwa lishekele ze 70 ka kuya ka tikanyo ya shekele ya sibaka sesikenile,+ bubeli bwayona neitezi fulaulo yenekile yelubilwe ka oli, yenefiwa sina nubu ya bubeke;+ 20  komoki ya gauda iliñwi ya bukiti bwa lishekele zelishumi, yetezi insense; 21  pohwana iliñwi, ngu iliñwi, ni ngunyana iliñwi yamuuna yesafiteleli silimo silisiñwi, zenefiwa sina nubu ya kucisa;+ 22  pulinyana iliñwi yenefiwa sina nubu ya sibi;+ 23  ni likomu zepeli, lingu zeketalizoho, lipuli zabaana zeketalizoho, ni lingunyana zabaana zeketalizoho zekwanisize silimo silisiñwi, zenefiwa sina sitabelo sa kuikabela.+ Yeo ki yona yeneli nubu ya Netanele mwanaa Zuari. 24  Fa lizazi la bulaalu, nduna wa bana ba Zabuloni, Eliabi+ mwanaa Heloni, 25  afa nubu yahae ya mukeke ulimuñwi wa silivera wa bukiti bwa lishekele ze 130 ni mukeke wa kwiti wa silivera ulimuñwi wa bukiti bwa lishekele ze 70 ka kuya ka tikanyo ya shekele ya sibaka sesikenile,+ bubeli bwayona neitezi fulaulo yenekile yelubilwe ka oli, yenefiwa sina nubu ya bubeke;+ 26  komoki ya gauda iliñwi ya bukiti bwa lishekele zelishumi, yetezi insense; 27  pohwana iliñwi, ngu iliñwi, ni ngunyana iliñwi yamuuna yesafiteleli silimo silisiñwi, zenefiwa sina nubu ya kucisa;+ 28  pulinyana iliñwi yenefiwa sina nubu ya sibi;+ 29  ni likomu zepeli, lingu zeketalizoho, lipuli zabaana zeketalizoho, ni lingunyana zabaana zeketalizoho zekwanisize silimo silisiñwi, zenefiwa sina sitabelo sa kuikabela.+ Yeo ki yona yeneli nubu ya Eliabi+ mwanaa Heloni. 30  Fa lizazi la bune, nduna wa bana ba Rubeni, Elizuri+ mwanaa Shedeuri, 31  afa nubu yahae ya mukeke ulimuñwi wa silivera wa bukiti bwa lishekele ze 130 ni mukeke wa kwiti wa silivera ulimuñwi wa bukiti bwa lishekele ze 70 ka kuya ka tikanyo ya shekele ya sibaka sesikenile,+ bubeli bwayona neitezi fulaulo yenekile yelubilwe ka oli, yenefiwa sina nubu ya bubeke;+ 32  komoki ya gauda iliñwi ya bukiti bwa lishekele zelishumi, yetezi insense; 33  pohwana iliñwi, ngu iliñwi, ni ngunyana iliñwi yamuuna yesafiteleli silimo silisiñwi, zenefiwa sina nubu ya kucisa;+ 34  pulinyana iliñwi yenefiwa sina nubu ya sibi;+ 35  ni likomu zepeli, lingu zeketalizoho, lipuli zabaana zeketalizoho, ni lingunyana zabaana zeketalizoho zekwanisize silimo silisiñwi, zenefiwa sina sitabelo sa kuikabela.+ Yeo ki yona yeneli nubu ya Elizuri+ mwanaa Shedeuri. 36  Fa lizazi labuketalizoho, nduna wa bana ba Simioni, Shelumiele+ mwanaa Zurishadai, 37  afa nubu yahae ya mukeke ulimuñwi wa silivera wa bukiti bwa lishekele ze 130 ni mukeke wa kwiti wa silivera ulimuñwi wa bukiti bwa lishekele ze 70 ka kuya ka tikanyo ya shekele ya sibaka sesikenile,+ bubeli bwayona neitezi fulaulo yenekile yelubilwe ka oli, yenefiwa sina nubu ya bubeke;+ 38  komoki ya gauda iliñwi ya bukiti bwa lishekele zelishumi, yetezi insense; 39  pohwana iliñwi, ngu iliñwi, ni ngunyana iliñwi yamuuna yesafiteleli silimo silisiñwi, zenefiwa sina nubu ya kucisa;+ 40  pulinyana iliñwi yenefiwa sina nubu ya sibi;+ 41  ni likomu zepeli, lingu zeketalizoho, lipuli zabaana zeketalizoho, ni lingunyana zabaana zeketalizoho zekwanisize silimo silisiñwi, zenefiwa sina sitabelo sa kuikabela.+ Yeo ki yona yeneli nubu ya Shelumiele+ mwanaa Zurishadai. 42  Fa lizazi labu 6, nduna wa bana ba Gadi, Eliasafi+ mwanaa Deuele, 43  afa nubu yahae ya mukeke ulimuñwi wa silivera wa bukiti bwa lishekele ze 130 ni mukeke wa kwiti wa silivera ulimuñwi wa bukiti bwa lishekele ze 70 ka kuya ka tikanyo ya shekele ya sibaka sesikenile,+ bubeli bwayona neitezi fulaulo yenekile yelubilwe ka oli, yenefiwa sina nubu ya bubeke;+ 44  komoki ya gauda iliñwi ya bukiti bwa lishekele zelishumi, yetezi insense; 45  pohwana iliñwi, ngu iliñwi, ni ngunyana iliñwi yamuuna yesafiteleli silimo silisiñwi, zenefiwa sina nubu ya kucisa;+ 46  pulinyana iliñwi yenefiwa sina nubu ya sibi;+ 47  ni likomu zepeli, lingu zeketalizoho, lipuli zabaana zeketalizoho, ni lingunyana zabaana zeketalizoho zekwanisize silimo silisiñwi, zenefiwa sina sitabelo sa kuikabela.+ Yeo ki yona yeneli nubu ya Eliasafi+ mwanaa Deuele. 48  Fa lizazi labu 7, nduna wa bana ba Efraimi, Elishama+ mwanaa Amihudi, 49  afa nubu yahae ya mukeke ulimuñwi wa silivera wa bukiti bwa lishekele ze 130 ni mukeke wa kwiti wa silivera ulimuñwi wa bukiti bwa lishekele ze 70 ka kuya ka tikanyo ya shekele ya sibaka sesikenile,+ bubeli bwayona neitezi fulaulo yenekile yelubilwe ka oli, yenefiwa sina nubu ya bubeke;+ 50  komoki ya gauda iliñwi ya bukiti bwa lishekele zelishumi, yetezi insense; 51  pohwana iliñwi, ngu iliñwi, ni ngunyana iliñwi yamuuna yesafiteleli silimo silisiñwi, zenefiwa sina nubu ya kucisa;+ 52  pulinyana iliñwi yenefiwa sina nubu ya sibi;+ 53  ni likomu zepeli, lingu zeketalizoho, lipuli zabaana zeketalizoho, ni lingunyana zabaana zeketalizoho zekwanisize silimo silisiñwi, zenefiwa sina sitabelo sa kuikabela.+ Yeo ki yona yeneli nubu ya Elishama+ mwanaa Amihudi. 54  Fa lizazi labu 8, nduna wa bana ba Manase, Gamaliele+ mwanaa Pedazuri, 55  afa nubu yahae ya mukeke ulimuñwi wa silivera wa bukiti bwa lishekele ze 130 ni mukeke wa kwiti wa silivera ulimuñwi wa bukiti bwa lishekele ze 70 ka kuya ka tikanyo ya shekele ya sibaka sesikenile,+ bubeli bwayona neitezi fulaulo yenekile yelubilwe ka oli, yenefiwa sina nubu ya bubeke;+ 56  komoki ya gauda iliñwi ya bukiti bwa lishekele zelishumi, yetezi insense; 57  pohwana iliñwi, ngu iliñwi, ni ngunyana iliñwi yamuuna yesafiteleli silimo silisiñwi, zenefiwa sina nubu ya kucisa;+ 58  pulinyana iliñwi yenefiwa sina nubu ya sibi;+ 59  ni likomu zepeli, lingu zeketalizoho, lipuli zabaana zeketalizoho, ni lingunyana zabaana zeketalizoho zekwanisize silimo silisiñwi, zenefiwa sina sitabelo sa kuikabela.+ Yeo ki yona yeneli nubu ya Gamaliele+ mwanaa Pedazuri. 60  Fa lizazi labu 9, nduna+ wa bana ba Benjamine, Abidani+ mwanaa Gidioni, 61  afa nubu yahae ya mukeke ulimuñwi wa silivera wa bukiti bwa lishekele ze 130 ni mukeke wa kwiti wa silivera ulimuñwi wa bukiti bwa lishekele ze 70 ka kuya ka tikanyo ya shekele ya sibaka sesikenile,+ bubeli bwayona neitezi fulaulo yenekile yelubilwe ka oli, yenefiwa sina nubu ya bubeke;+ 62  komoki ya gauda iliñwi ya bukiti bwa lishekele zelishumi, yetezi insense; 63  pohwana iliñwi, ngu iliñwi, ni ngunyana iliñwi yamuuna yesafiteleli silimo silisiñwi, zenefiwa sina nubu ya kucisa;+ 64  pulinyana iliñwi yenefiwa sina nubu ya sibi;+ 65  ni likomu zepeli, lingu zeketalizoho, lipuli zabaana zeketalizoho, ni lingunyana zabaana zeketalizoho zekwanisize silimo silisiñwi, zenefiwa sina sitabelo sa kuikabela.+ Yeo ki yona yeneli nubu ya Abidani+ mwanaa Gidioni. 66  Fa lizazi labulishumi, nduna wa bana ba Dani, Akiezere+ mwanaa Amishadai, 67  afa nubu yahae ya mukeke ulimuñwi wa silivera wa bukiti bwa lishekele ze 130 ni mukeke wa kwiti wa silivera ulimuñwi wa bukiti bwa lishekele ze 70 ka kuya ka tikanyo ya shekele ya sibaka sesikenile,+ bubeli bwayona neitezi fulaulo yenekile yelubilwe ka oli, yenefiwa sina nubu ya bubeke;+ 68  komoki ya gauda iliñwi ya bukiti bwa lishekele zelishumi, yetezi insense; 69  pohwana iliñwi, ngu iliñwi, ni ngunyana iliñwi yamuuna yesafiteleli silimo silisiñwi, zenefiwa sina nubu ya kucisa;+ 70  pulinyana iliñwi yenefiwa sina nubu ya sibi;+ 71  ni likomu zepeli, lingu zeketalizoho, lipuli zabaana zeketalizoho, ni lingunyana zabaana zeketalizoho zekwanisize silimo silisiñwi, zenefiwa sina sitabelo sa kuikabela.+ Yeo ki yona yeneli nubu ya Akiezere+ mwanaa Amishadai. 72  Fa lizazi labu 11, nduna wa bana ba Asere, Pagiele+ mwanaa Okurani, 73  afa nubu yahae ya mukeke ulimuñwi wa silivera wa bukiti bwa lishekele ze 130 ni mukeke wa kwiti wa silivera ulimuñwi wa bukiti bwa lishekele ze 70 ka kuya ka tikanyo ya shekele ya sibaka sesikenile,+ bubeli bwayona neitezi fulaulo yenekile yelubilwe ka oli, yenefiwa sina nubu ya bubeke;+ 74  komoki ya gauda iliñwi ya bukiti bwa lishekele zelishumi, yetezi insense; 75  pohwana iliñwi, ngu iliñwi, ni ngunyana iliñwi yamuuna yesafiteleli silimo silisiñwi, zenefiwa sina nubu ya kucisa;+ 76  pulinyana iliñwi yenefiwa sina nubu ya sibi;+ 77  ni likomu zepeli, lingu zeketalizoho, lipuli zabaana zeketalizoho, ni lingunyana zabaana zeketalizoho zekwanisize silimo silisiñwi, zenefiwa sina sitabelo sa kuikabela.+ Yeo ki yona yeneli nubu ya Pagiele+ mwanaa Okurani. 78  Fa lizazi labu 12, nduna wa bana ba Nafetali, Akira+ mwanaa Enani, 79  afa nubu yahae ya mukeke ulimuñwi wa silivera wa bukiti bwa lishekele ze 130 ni mukeke wa kwiti wa silivera ulimuñwi wa bukiti bwa lishekele ze 70 ka kuya ka tikanyo ya shekele ya sibaka sesikenile,+ bubeli bwayona neitezi fulaulo yenekile yelubilwe ka oli, yenefiwa sina nubu ya bubeke;+ 80  komoki ya gauda iliñwi ya bukiti bwa lishekele zelishumi, yetezi insense; 81  pohwana iliñwi, ngu iliñwi, ni ngunyana iliñwi yamuuna yesafiteleli silimo silisiñwi, zenefiwa sina nubu ya kucisa;+ 82  pulinyana iliñwi yenefiwa sina nubu ya sibi;+ 83  ni likomu zepeli, lingu zeketalizoho, lipuli zabaana zeketalizoho, ni lingunyana zabaana zeketalizoho zekwanisize silimo silisiñwi, zenefiwa sina sitabelo sa kuikabela.+ Yeo ki yona yeneli nubu ya Akira+ mwanaa Enani. 84  Ye ki yona nubu yene iitusisizwe kwa kakulo+ ya aletare, yeneengilwe kwa manduna ba Isilaele, aletare hane itoziwa: mikeke ya silivera ye 12, mikeke ya kwiti ya silivera ye 12, likomoki za gauda ze 12;+ 85  mukeke ni mukeke wa silivera neli wa bukiti bwa lishekele ze 130 mi mukeke ni mukeke wa kwiti neli wa bukiti bwa lishekele ze 70, silivera kaufela yene iitusisizwe kwa lipiza neli ya bukiti bwa lishekele ze 2,400 ka kuya ka tikanyo ya shekele ya sibaka sesikenile;+ 86  yeñwi ni yeñwi ya likomoki ze 12 zetezi insense neli ya bukiti bwa lishekele zelishumi ka kuya ka tikanyo ya shekele ya sibaka sesikenile, gauda kaufela yene iitusisizwe kwa likomoki neli ya bukiti bwa lishekele ze 120. 87  Limunanu kaufela zene iitusisizwe kwa nubu ya kucisa neli lipoho ze 12, lingu ze 12, lingunyana zabaana ze 12 zekwanisize silimo silisiñwi ni linubu zazona za bubeke, ni lipulinyana ze 12 zenefilwe sina nubu ya sibi; 88  mi limunanu kaufela zenefilwe sina sitabelo sa kuikabela neli lipoho ze 24, lingu ze 60, lipuli zabaana ze 60, lingunyana zabaana ze 60 zekwanisize silimo silisiñwi. Yeo ki yona yeneli nubu yene iitusisizwe kwa kakulo+ ya aletare haise itozizwe.+ 89  Nako kaufela Mushe hanaakenanga mwa tende ya makopanelo kuyo bulela ni Mulimu,*+ naautwanga linzwi lelibulela ni yena kuzwelela fahalimwaa sikwahezo+ sa aleka ya Bupaki, mwahalaa likerubimi zepeli;+ mi Mulimu naabulelanga ku yena.

Litaluso ze kwatasi

Kamba “pulu.”
Kamba “yeineelwa.”
Shekele neieza ligilamu ze 11.4. Mubone Litaba Zeekelizwe B14.
Kamba “ka shekele yekenile.”
Kamba “mukekana wa kwiti.”
Linzwi ka linzwi, “ni yena.”