Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Numere 6:1-27

6  Jehova azwelapili kubulela ku Mushe, ali:  “Bulelela Maisilaele mi ubataluseze, uli: ‘Haiba muuna kamba musali aeza buitamo bobuipitezi bwa kupila sina Munazareni*+ fapilaa Jehova,  asike anwa waine kamba macwala amañwi. Asike anwa vinega yeezizwe ka waine kamba yeezizwe ka bucwala+ bufi kamba bufi. Asike anwa sesiezizwe fa muselo wa veine, kamba kuca muselo wa veine, ibe kuli ki omezi kamba ki oomile.  Mwa mazazi kaufela a Bunazareni bwahae, haswaneli kuca nto ifi kamba ifi yezwisizwe kwa kota ya veine, ibe muselo wa veine obutala kamba makapi aona.  “‘Mwa mazazi kaufela a buitamo bwahae bwa Bunazareni, kusike kwafita mbeli kwa toho yahae.+ Ukazwelapili kuba yakenile ka kutuhelela milili ya toho yahae kuhula kufitela mazazi ahae aisumekelezi Jehova afela.  Asike asutelela ku mutu* yashwile mwa mazazi kaufela aisumekelezi Jehova.  Ibe kuli yashwile ki ndatahe kamba ki mahe kamba ki muhulwani kamba munyanaa hae kamba kaizelaa hae, asike aisilafaza,+ kakuli sisupo sa Bunazareni bwahae ku Mulimu wahae si kwa toho yahae.  “‘Ki yakenile ku Jehova mwa mazazi kaufela a Bunazareni bwahae.  Kono haiba kuba ni mutu yashwela fakaufi ni yena+ ka sipundumukela, mi asilafaza milili yeli sisupo sesibonisa kuli uisumekelezi Mulimu,* abeule toho+ yahae fa lizazi la kuikenisa kwahae. Abeule toho yahae fa lizazi labu 7. 10  Mi fa lizazi labu 8, atise maiba amabeli kamba tunkwilimba twabana totubeli ku muprisita kwa munyako wa tende ya makopanelo. 11  Muprisita ukafa yeñwi ya linyunywani zeo sina nubu ya sibi ni yeñwi sina nubu ya kucisa ni kumuezeza sebelezo ya kukwahela sibi sahae+ kabakala mutu yashwile.* Kihona akakenisa toho yahae fa lizazi leo. 12  Mi aisumekelele Jehova sinca mazazi a Bunazareni bwahae, mi ukatisa ngunyana yesafiteleli silimo silisiñwi sina nubu ya mulatu. Kono mazazi apili haana kubalwa kakuli naasilafalize Bunazareni bwahae. 13  “‘Cwale ki wo mulao wa Bunazareni: Munazareni hakwanisa mazazi a Bunazareni+ bwahae, ukatiswa kwa munyako wa tende ya makopanelo. 14  Kwateñi ukatiseza Jehova nubu ye: ngunyana iliñwi yeiketile yesafiteleli silimo silisiñwi, ya kufa sina nubu ya kucisa,+ ngunyana yamusali iliñwi yeiketile yesafiteleli silimo silisiñwi ya kufa sina nubu ya sibi,+ ngu iliñwi yeiketile ya kufa sina sitabelo sa kuikabela,+ 15  sizuma sa linkwa za laundi zenani lisuba fahali, ili zesika ya mumela zeezizwe ka fulaulo yenekile, yekopanyizwe ni oli, mañende amasisani asika ya mumela alambilwe oli, hamoho ni nubu ya bubeke+ ni linubu za zenwiwa.+ 16  Muprisita uka litahisa fapilaa Jehova ni kufa nubu yahae ya sibi ni nubu yahae ya kucisa. 17  Afe ngu sina sitabelo sa kuikabela sesifiwa Jehova hamoho ni sizuma sa linkwa zesika ya mumela, mi muprisita ukafa nubu yayona ya bubeke+ ni ya zenwiwa. 18  “‘Munazareni kiha ka beulela milili ya toho yahae*+ kwa munyako wa tende ya makopanelo, mi ukaanga milili ya kwa toho yahae yenehulile ka nako ya Bunazareni bwahae ni kuibeya mwa mulilo o mwatasaa sitabelo sa kuikabela. 19  Mi muprisita ukaanga liheta la ngu leliapehilwe,+ ukaanga mwa sizuma sinkwa sa laundi silisiñwi, sesinani lisuba fahali, ili sesisika ya mumela, ni liñende lililiñwi la bupapati lelisika ya mumela, mi ukabeya zeo mwa mazoho a Munazareni yo, hasaabeuzi sisupo sa Bunazareni bwahae. 20  Mi muprisita uka lizungisa kafa ni kafa sina nubu ya kuzungisa fapilaa Jehova.+ Ki nto yekenile ya muprisita, hamoho ni sifuba sa nubu ya kuzungisa ni lihutu lelifiwa sina nubu.+ Hasamulaho, Munazareni wakona kunwa waine. 21  “‘Ki wo mulao wa Munazareni+ yaeza buitamo: Haiba aitama mi wakona kufa Jehova nubu yefitelela sesitokwahala ku yena ka kuba Munazareni, fohe ulukela kupeta buitamo bwahae kabakala mulao wa Bunazareni bwahae.’” 22  Jehova kihaa bulela ku Mushe, ali: 23  “Bulelela Aruni ni bana bahae babashimani, uli: ‘Mufuyole+ sicaba sa Isilaele ka nzila ye. Mubulele ku bona, muli: 24  “Haike Jehova amifuyole+ ni kumisileleza. 25  Haike Jehova amibenyiseze pata yahae,+ mi amishemube. 26  Haike Jehova ainulele pata yahae ku mina mi amife kozo.”’+ 27  Mi bakabeya libizo laka fahalimwaa sicaba sa Isilaele,+ kuli nibafuyole.”+

Litaluso ze kwatasi

Mwa Siheberu ki na·zirʹ, lelitalusa “Yanomilwe; Yaneezwi; Yakauhanyizwe.”
Kamba “moyo.” Mubone Litaluso za Manzwi.
Kamba “asilafaza toho ya Bunazareni bwahae.”
Kamba “kabakala moyo.” Mubone Litaluso za Manzwi.
Kamba “toho ya Bunazareni bwahae.”