Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Numere 4:1-49

4  Cwale Jehova abulela ku Mushe ni Aruni, ali:  “Kuezwe sipalo sa kubala bana ba Kohati+ babashimani mwahalaa bana ba Livi babashimani, ka kuya ka mabasi abona ni ka kuya ka mabasi a bahandataa bona,  kaufela ba lilimo ze 30+ kuisa ku ba lilimo ze 50,+ baba mwa sikwata sesifilwe musebezi wa kusebeleza mwa tende ya makopanelo.+  “Wo ki ona musebezi obaka eza bana ba Kohati babashimani mwa tende ya makopanelo.+ Ki nto yekenile hahulu:  Aruni ni bana bahae babashimani bakakena mwa tende ka nako yesifunduka sicaba mi bakapahulula lisila+ lelipata aleka ya Bupaki ni kuapesa aleka+ ya Bupaki ka lisila leo.  Bakaapesa aleka ka litalo la ñibi ni kuyala lisila la mubala wa ndilu fahalimwaa lona, mi bakacomeka likota za kuilwalisa+ mwa libaka zazona.  “Hape bakayala lisila la mubala wa ndilu fahalimwaa tafule ya sinkwa sa poniso,+ mi bakabeya fateñi mikeke, likomoki, mikeke ya kwiti, ni lipiza za nubu ya zenwiwa;+ nubu ya sinkwa+ ya nako ni nako iswanela kusiyala fateñi.  Bakayala lisila la bufubelu bobutona fahalimwaa zona ni kuikwahela ka litalo la ñibi mi bakacomeka likota za kuilwalisa+ mwa libaka zazona.  Kihona bakaanga lisila la mubala wa ndilu ni kuapesa matomelo a lilambi,+ hamoho ni lilambi zaona,+ mamangato* aona, lipizana zaona za mulilo,+ ni lipizana kaufela za oli yeitusiswa mwa lilambi. 10  Baka iputela mwa litalo la ñibi hamoho ni lisebeliso zayona kaufela ni kuibeya fa kota ya kulwalisa. 11  Mi bakayala lisila la mubala wa ndilu fahalimwaa aletare ya gauda,+ baikwahele ka litalo la ñibi, ni kucomeka likota za kuilwalisa+ mwa libaka zazona. 12  Kihona bakaanga lisebeliso kaufela+ zeitusiswanga mwa sebelezo ili zebaitusisanga kamita mwa sibaka sesikenile ni kulibeya mwa lisila la mubala wa ndilu ni kulikwahela ka litalo la ñibi mi kihona baka libeya fa kota ya kulwalisa. 13  “Baswanela kuzwisa mufuse* fa aletare+ ni kuyala fateñi lisila la boya bwa folofolo bwa mubala wa pulipela. 14  Bakabeya fateñi lisebeliso zayona kaufela zeitusiswa habasebeleza kwa aletare: ili lipizana za mulilo, litabisa, lifocolo, ni mikeke ya kwiti, lisebeliso kaufela zeitusiswa kwa aletare;+ mi bakayala litalo la ñibi fahalimwaa yona, ni kucomeka likota za kuilwalisa+ mwa libaka zazona. 15  “Aruni ni bana bahae babashimani balukela kufeza kuapesa sibaka sesikenile+ ni lisebeliso kaufela za sibaka sesikenile ka nako yesifunduka sicaba. Hasamulaho, bana ba Kohati babashimani bakakena kuto lilwala,+ kono basike baswala sibaka sesikenile, kakuli haiba baeza cwalo bakashwa.+ Bo ki bona buikalabelo* bwa bana ba Kohati babashimani kwa tende ya makopanelo. 16  “Eliazare+ mwanaa muprisita Aruni, ki yena yanani buikalabelo bwa kuokamela za oli ya kuitusisa kwa kutahisa liseli,+ insense yenunka hande,+ nubu ya bubeke ya nako ni nako, ni oli ya kutozisa.+ Ki yena yanani buikalabelo bwa kuokamela za tabernakele kaufela ni zekuyona kaufela, kukopanyeleza ni sibaka sesikenile ni lisebeliso zasona.” 17  Jehova azwelapili kubulela ku Mushe ni Aruni, ali: 18  “Musike mwatuhelela lusika lwa mabasi a Makohati+ kuyundiswa mwahalaa Malivi. 19  Kono mueze cwana kuli bazwelepili kupila mi basike bashwa kabakala kuatumela lika zekenile hahulu.+ Aruni ni bana bahae babashimani bakakena mwahali mi bakafa yomuñwi ni yomuñwi wabona musebezi ni saswanela kulwala. 20  Habaswaneli kukena mwahali kuyo bona lika zekenile nihaiba ka nakonyana feela, kakuli haiba baeza cwalo bakashwa.”+ 21  Jehova kihaa li ku Mushe: 22  “Kuezwe sipalo sa kubala bana ba Gerishoni+ babashimani ka kuya ka mabasi a bahandataa bona ni ka kuya ka mabasi abona. 23  Uñolise kaufela ba lilimo ze 30 kuisa ku ze 50, baba mwa sikwata sesifilwe musebezi wa kusebeleza mwa tende ya makopanelo. 24  Ki wo musebezi ofilwe kwa masika a Magerishoni ni lika zebaka lwala:+ 25  Bakalwala masila a tabernakele,+ tende ya makopanelo, lisila lelikwahela fahalimwaa yona ni litalo la ñibi lelikwahela fahalimwaa lisila leo,+ lisila la kwa munyako wa tende ya makopanelo,+ 26  masila a lapa alepelela,+ lisila la kwa munyako wa lapa+ lelipotoloha tabernakele ni aletare, mihala yaona ni lisebeliso zaona kaufela ni lika kaufela zeitusiswa mwa sebelezo yayona. Wo ki ona musebezi wabona. 27  Misebezi kaufela ni mishimbo ya Magerishoni+ iswanela kuokamelwa ki Aruni ni bana bahae babashimani; uka bafa mishimbo ye kaufela, kuli ibe buikalabelo bwabona. 28  Wo ki ona musebezi okaezwa ki masika a Magerishoni mwa tende ya makopanelo,+ mi buikalabelo bwabona bukaezwa ka ketelelo ya Itamare+ mwanaa muprisita Aruni. 29  “Haili bana ba Merari,+ uka bañola ka kuya ka lubasi lwabona ni ka kuya ka lubasi lwa bahandataa bona. 30  Uka bañola kukala ka wa lilimo ze 30 kuisa ku wa lilimo ze 50, kaufela baba mwa sikwata sesifilwe musebezi wa kusebeleza mwa tende ya makopanelo. 31  Ki ze, zebaka lwala+ zeama sebelezo yabona kwa tende ya makopanelo: mafulemu+ a tabernakele, mabalelo ayona,+ misumo yayona,+ matomelo ayona;+ 32  misumo+ yepotolohile lapa, matomelo ayona,+ limapo zayona,+ ni mihala yayona ni liitusiso zayona kaufela ni misebezi kaufela yeamana ni zona. Uka bafa lisebeliso zebaka lwala ka kuya ka mabizo abona. 33  Mabasi a bana ba Merari+ babashimani ki mona moaka sebeleza cwalo kwa tende ya makopanelo, ka ketelelo ya Itamare mwanaa muprisita Aruni.”+ 34  Mushe ni Aruni ni manduna+ ba kopano kiha bañolisa bana ba Makohati+ babashimani ka kuya ka mabasi abona ni ka kuya ka lubasi lwa bahandataa bona, 35  kaufela ba lilimo ze 30 kuisa ku ba lilimo ze 50, bane bali mwa sikwata sene sifilwe musebezi wa kusebeleza kwa tende ya makopanelo.+ 36  Palo kaufela ya bane bañolisizwe ka kuya ka mabasi abona neli 2,750.+ 37  Bao ki bona bane bañolisizwe mwa masika a Makohati, kaufela bane basebeleza kwa tende ya makopanelo. Mushe ni Aruni babañola ka kuya ka taelo ya Jehova yenefilwe ka Mushe.+ 38  Bana ba Gerishoni+ babashimani nebañolisizwe ka mabasi abona ni ka lubasi lwa bahandataa bona, 39  kaufela ba lilimo ze 30 kuisa ku ba lilimo ze 50, bane bali mwa sikwata sene sifilwe musebezi wa kusebeleza kwa tende ya makopanelo. 40  Palo kaufela ya bane bañolisizwe ka kuya ka mabasi abona ni ka kuya ka lubasi lwa bahandataa bona neli 2,630.+ 41  Ao ki ona mabasi a bana ba Gerishoni babashimani bane bañolisizwe, kaufela bane basebeleza kwa tende ya makopanelo. Mushe ni Aruni babañolisa ka kuya ka taelo ya Jehova.+ 42  Bana ba Merari babashimani nebañolisizwe ka kuya ka mabasi abona ni ka kuya ka lubasi lwa bahandataa bona, 43  kaufela ba lilimo ze 30 kuisa ku ba lilimo ze 50, bane bali mwa sikwata sene sifilwe musebezi wa kusebeleza kwa tende ya makopanelo.+ 44  Palo kaufela ya bane bañolisizwe ku bona ka kuya ka mabasi abona neli 3,200.+ 45  Ao ki ona mabasi a bana ba Merari babashimani bane bañolisizwe, bane bañolisizwe ki Mushe ni Aruni ka taelo ya Jehova yenefilwe ka Mushe.+ 46  Mushe ni Aruni ni manduna ba Isilaele bañolisa Malivi bao kaufela ka kuya ka masika abona ni ka kuya ka mabasi a bahandataa bona; 47  neli ba lilimo ze 30 kuisa ku ze 50, mi kaufelaa bona nebafilwe musebezi mi nebalwala mishimbo ya tende ya makopanelo.+ 48  Palo kaufela ya bane bañolisizwe neli 8,580.+ 49  Nebañolisizwe ka kuya ka taelo ya Jehova yenefilwe ka Mushe, mañi ni mañi ka kuya ka musebezi wanaafilwe ni mushimbo wahae; nebañolisizwe, sina Jehova mwanaalaelezi Mushe.

Litaluso ze kwatasi

Kamba “maswalisiso.”
Kamba “mufuse wa mafula,” fo kikuli, mufuse okolobisizwe ki mafula a matabelo.
Linzwi ka linzwi, “mulwalo.”