Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Numere 34:1-29

34  Jehova hape abulelela Mushe, ali:  “Ufe Maisilaele litaelo ze: ‘Hamuka kena mwa naha ya Kanana,+ ye ki yona naha yemuka fiwa kuli ibe saanda samina, yona naha ya Kanana ka kuya ka miseto yayona.+  “‘Mululwani wamina wa kwa mboela ukakalela mwa lihalaupa la Zini bukaufi ni Edomo, mi mululwani wamina wa kwa mboela kwa lineku la upa, ukakalela kwa ngo ya Liwate la Lizwai.*+  Mululwani wamina ukasikuluhela kwa mboela wa ñambamo ya Akarabimi+ mi ukazwelapili cwalo kuyo fita kwa Zini, mi ukayo felela kwa mboela wa Kadeshi-baranea.+ Kutuha fo, ukaliba kwa Hazari-adari+ ni kuzwelapili cwalo kuyo fita kwa Azimoni.  Mululwani ukasikuluha haufita fa Azimoni ni kuliba kwa Mulapo* wa Egepita, mi ukayo felela kwa Liwate.*+  “‘Mululwani wamina wa kwa wiko ikaba Liwate Lelituna* ni likamba. Wo ki ona okaba mululwani wamina wa kwa wiko.+  “‘Cwale mululwani wamina wa kwa mutulo ikaba wo: Mukaeza mululwani kukalela kwa Liwate Lelituna kuyo fita kwa Lilundu la Hori.+  Kuzwa kwa Lilundu la Hori, mukaeza mululwani kuisa kwa Lebo-hamati,*+ mi mululwani wo ukayo felela kwa Zedadi.+  Mululwani ukazwelapili cwalo kuyo fita kwa Zifuroni, mi ukayo felela kwa Hazari-enani.+ Wo ki ona okaba mululwani wamina kwa mutulo. 10  “‘Mi mukaeza mululwani kwa upa, kukalela kwa Hazari-enani kuisa kwa Shefami. 11  Mululwani ukakalela kwa Shefami kuisa kwa Ribila kwa upa wa Aini, mi mululwani ukashetumuka ni kusila njetumuko ye kwa upa wa Liwate la Kinereti.*+ 12  Mululwani ukayo fita kwa Jordani ni kuyo felela kwa Liwate la Lizwai.+ Yeo ki yona yekaba naha yamina+ ni milulwani yeipotolohile.’” 13  Mushe kihaa laela Maisilaele, ali: “Ye ki yona naha yemuka aba ka loto+ kuli ibe saanda samina, sina Jehova mwalaelezi kuli muife kwa masika a 9 ni hafu ya lusika lwa Manase. 14  Kakuli lusika lwa Marubeni ka kuya ka lubasi lwa bahandataa bona, ni lusika lwa Magadi ka kuya ka lubasi lwa bahandataa bona, ni hafu ya lusika lwa Manase, sebaamuhezi kale saanda sabona.+ 15  Masika amabeli ni hafu ya lusika lwa Manase sebaamuhezi kale saanda sabona kwa upa wa Jordani bukaufi ni Jeriko, kwa mapazulelo a lizazi.”+ 16  Jehova hape abulelela Mushe, ali: 17  “Ki a mabizo a baana babaka aba naha ye muyo luwa: ki muprisita Eliazare+ ni Joshua+ mwanaa Nuni. 18  Mi mukaanga nduna alimuñwi mwa lusika ni lusika kuli atuse kwa kuaba naha yekaba saanda samina.+ 19  Ki a mabizo a baana bao: mwa lusika lwa Juda,+ ki Kalebu+ mwanaa Jefune; 20  mwa lusika lwa bana ba Simioni,+ ki Shemuele mwanaa Amihudi; 21  mwa lusika lwa Benjamine+ ki Eliadadi, mwanaa Kisiloni; 22  mwa lusika lwa bana ba Dani,+ nduna ki Buki mwanaa Jogeli; 23  kwa bana ba Josefa,+ mwa lusika lwa bana ba Manase,+ nduna ki Haniele mwanaa Efoda; 24  mwa lusika lwa bana ba Efraimi,+ nduna ki Kemuele mwanaa Shitani; 25  mwa lusika lwa bana ba Zabuloni,+ nduna ki Elizafani mwanaa Paranaki; 26  mwa lusika lwa bana ba Isakare,+ nduna ki Palitiele mwanaa Azani; 27  mwa lusika lwa bana ba Asere,+ nduna ki Ahihudi mwanaa Shelomi; 28  mwa lusika lwa bana ba Nafetali,+ nduna ki Pedaheli mwanaa Amihudi.” 29  Bao ki bona banaalaezi Jehova kuli baabele Maisilaele naha, mwa naha ya Kanana.+

Litaluso ze kwatasi

Fo kikuli, Liwate Lelishwile.
Fo kikuli, Liwate Lelituna, lona Liwate la Mediteranea.
Fo kikuli, Liwate la Mediteranea.
Kamba “kwa munyako wa Hamati.”
Fo kikuli, lisa la Genesareta, kamba Liwate la Galilea.